VÁLASZTÁSOK 2024
2024. július 14. Vasárnap - Õrs napja. Holnap Henrik napja lesz.

Látogatók száma

hit counters
Magyar Falu Program

Csapadékvíz elvezetés

EU támogatásból megújul Makád csapadékvíz elvezető rendszere

Az Új Magyarországi Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretében kiírt KMOP-3.3.1/B-2008-0004 számú Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés pályázatán „Makád belterületi csapadékvíz elvezetése és a befogadó tó revitalizációja” címmel Makád Község Önkormányzata 121 millió forint támogatást nyert. A fejlesztés során megvalósul a település csapadékvíz-elvezető rendszere, valamint a csapadékvíz környezeti szempontból kifogástalan, hosszú távon megbízható kezelése. A szerződéskötés a Kezelő Szervezettel 2009. március 3-án megtörtént, az Önkormányzat június elején megkezdi a projekt kivitelezését.

Makádon az elmúlt évtizedekben folyamatosan kiépítésre kerültek a közművek, utoljára a közcsatorna-hálózat is, de a településen jelenleg nincs működőképes csapadékvíz elvezető rendszer. A községnek régóta élhetőségi és környezetvédelmi problémát okoz a csapadékvíz rendszerének állapota, kialakítatlansága. A támogatott beruházásnak köszönhetően megépülő vízelvezető árok rendszer és a tisztító, szikkasztó tó következtében, megszűnik az általánossá vált vízkár. A projekt megvalósítása kedvezően hat a település fejlődésére. Megvalósul az utcák esztétikus rendezése, megtörténik a tönkrement, illetőleg sérült füves területek újrafüvesítése. Új közösségi és rekreációs területek jönnek létre, annak kedvező társadalmi hatásaival.

A projekt tervezett építési költségeinek összege meghaladja a 15 millió forintot, ezért az építést lebonyolító vállalkozó kiválasztása csak közbeszerzési eljárás keretében lehetséges. Makád Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő az 82/2009 (VI. 10.) számú képviselőtestületi-határozatával elfogadott ajánlattételi felhívásával „Makád belterületi csapadékvíz elvezetése és a befogadó tó revitalizációja” tárgyában nyílt közbeszerzési eljárást folytat le a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. vonatkozó rendelkezései alapján.

A fejlesztés az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. A támogatás mértéke 90%.