VÁLASZTÁSOK 2024
2024. július 14. Vasárnap - Õrs napja. Holnap Henrik napja lesz.

Látogatók száma

hit counters
Magyar Falu ProgramMagyar Falu Program - Pályázatok

MFP-FOB/2019

Kedvezményezett neve: Makád Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Óvodafejlesztés (MFP-FOB/2019)
Projekt címe (azonosító száma): Óvoda energetikai korszerűsítése Makádon (3018727309)
Szerződött támogatás összege: 27 910 500 - Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása: A Makádi Hóvirág Óvoda épületének komplex energetikai korszerűsítése projektünk fő célja, mely eredményeként a településünkön élő kisgyermekes családok számára helyben egy korszerű, biztonságos környezetileg is fenntartható épület áll rendelkezésére.
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2019.11.05.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.


MFP-ÖTU/2020

Kedvezményezett neve: Makád Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020 (MFP-ÖTU/2020)
Projekt címe (azonosító száma): Belterületi út fejlesztése Makádon (3074039303)
Szerződött támogatás összege: 29 980 445- Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása: Célunk településünk központi részén elhelyezkedő, leromlott állapotú 100% önkormányzati tulajdonban lévő belterületi útszakaszunk szilárd burkolatának fejlesztése, ezáltal a megfelelő, biztonságos közlekedés biztosítása, épített környezetének infrastrukturális állapotának javítása, továbbá az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása, egy új stabil és hosszútávon fenntartható szerkezeti rétegrend kialakításával.
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.09.01.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.09.30.


MFP-UHK/2021

Kedvezményezett neve: Makád Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása- 2021 (MFP-UHK/2021)
Projekt címe (azonosító száma): Útfelújítás Makádon (3280682212)
Szerződött támogatás összege: 39 999 031 - Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása: Célunk településünk 2 db leromlott állapotú 100% önkormányzati tulajdonban lévő belterületi szilárd útburkolatának fejlesztése, ezáltal a megfelelő, biztonságos közlekedés biztosítása, épített környezetének infrastrukturális állapotának javítása, továbbá az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása, egy új stabil és hosszútávon fenntartható szerkezeti rétegrend, vízelvezetés kialakításával.
Projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.08.15.
Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022. 03.24.


FCA-KP-1-2021/1-000960


Kedvezményezett neve: Makádi Horgász és Szabadidő Sportegyesület
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Falusi Civil Alap „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” FCA-KP-1-2021/1
Projekt címe (azonosító száma): Sportöltöző felújítása (FCA-KP-1-2021/1-000960)
Szerződött támogatás összege: 5 988 460 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Pályázatunk keretében a sportöltözőnk felújítását kívánjuk megvalósítani. A felújítás során az öltözőcsoport helyiségeit és azok kapcsolatait a használati igényekhez szükséges igazítani. Az elavult elektromos, illetve víz- és szennyvízcsatorna hálózatot szükséges újjáépíteni, a szanitereket lecserélni, a falfelületek egyes részeit szükséges felújítani, újrafesteni.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.


MFP-ÖTIK/2022/6


Kedvezményezett neve: Makád Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése-Faluházak fejlesztése-2021, MFP-ÖTIK/2021/1
Projekt címe (azonosító száma):Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltség építése Makádon (3298907952)
Szerződött támogatás összege: 29 999 999 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Fejlesztésünk célja Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltség épületének építése településünkön, mely jelenleg nem áll rendelkezésre. Ennek eredményeként hivatalunk hosszútávú működése biztosítva lesz, ezáltal célunk az alapvető szolgáltatások hozzáférhetőségének javítása, a településkép minőségi javítása, mellyel elő tudjuk segíteni a lakosság életminőségének javulását.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2022.12.31.


MFP-ÖTIK/2022/6


Kedvezményezett neve: Makád Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): Magyar Falu Program – Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése- Kültéri közösségi létesítmény, illetve eszközök, gépjármű tárolására alkalmas létesítmény építés, felújítása, átalakítása, beszerzése -2022, MFP-ÖTIK/2022/6
Projekt címe (azonosító száma): Rendezvénytér fejlesztése Makádon (33656836745)
Szerződött támogatás összege: 3 700 750 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Projektünk célja önkormányzati tulajdonban álló, jelenleg közösségi és szabadidős tevékenységeknek otthont adó rendezvényterünk szükségessé vált bővítése/fejlesztése, mely hozzájárul a helyi közösségi élet javításához, a fiatalok helyben tartásához, illetve a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez és azok mai igényekhez mért megvalósításához. Ezáltal javul településképünk, rendezettebbé, időjárási viszonyoktól függetlenebbé válhatnak kültéri közösségi programjaink, mely a jelenlegi vírushelyzet idején kiemelt jelentőséggel bír.
A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2023.12.31.


MFP-UHJ/2023


Kedvezményezett neve: Makád Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma):
Út, híd, járda építése/felújítása 2023 MFP-UHJ/2023
Projekt címe (azonosító száma): Makád, Petőfi Sándor utca burkolat megerősítése
Szerződött támogatás összege: 14 999 920 Ft
Támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A projekt keretében Makád, Petőfi Sándor utca (hrsz 314) Dózsa György utca és a Petőfi köz közötti 276 méter szakasz burkolat megerősítése valósul meg. A projekt keretében a kialakításra kerülő aszfaltburkolat jelentősen javítja az itt élők életminőségét, illetve a helyi gazdasági szereplők munkakörülményeit a terület elérhetőségének javításával és a biztonságos közlekedés biztosításával. Emellett az új stabil rétegrend hosszútávon fenntartható és gondozásmentes lesz. Az érintett út felújításával a település közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése valósul meg, továbbá javul a közszolgáltatások megközelíthetősége, biztonságosabbá válik a közlekedés, javul a településkép, ezáltal a fejlesztés hozzájárul a Makádon élők életminőségének javulásához. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.01.31.


MFP/ÖTIFB/2024


Kedvezményezett neve: Makád Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve (kódszáma): MFP/ÖTIFB/2024
Projekt címe (azonosító száma):Faluház Korszerűsítése Makádon
Szerződött támogatás összege:  11 713 833 Ft
Támogatás mértéke: 100%


A projekt tartalmának rövid bemutatása:
A projekt keretében a 2322 Makád, Kossut Lajos utca 52. szám alatt elhelyezkedő Faluház korszerűsítését tervezzük. A projekt keretében a padlóburkolatok és belső nyílászárók cseréjét, konyhapult kialakítását, fűtési-hűtési rendszer korszerűsítését, világítás korszerűsítését, illetve informatikai hálózat és vagyonvédelmi rendszer telepítését tervezzük. Településünk lakosai és az önkormányzat is kiemelt célnak tartja a település infrastrukturális fejlesztését, mely az itt élők és a gazdaság szereplők érdekeit egyaránt szolgálja. Pályázatunk célja a településünk épített környezetének infrastrukturális javítása. A projekt keretében fejleszteni kívánt épület jelenleg nem korszerű. A jelenlegi burkolatok nem praktikusak és hosszú távon nem fenntarthatók, a belső nyílászárók elavultak, a fűtési rendszer pedig nem elégséges. A fejlesztés révén az épület fenntartási költségei jelentősen csökkenek, amely hatalmas pénzügyi segítség az önkormányzatunk számára. Sajnos az önkormányzati bevételeink nem teszik lehetővé, hogy a tervezett fejlesztést önerőből valósítsuk meg. A tervezett épület azbesztet nem tartalmaz. A községnek szüksége van a fejlődéshez és színvonal növekedéséhez az állami támogatásokra beruházási lehetőségekre, a területi kiegyenlítettség érvényesítéséhez. A felújítási munkálatok során kiemelt figyelmet fordítunk a környezetvédelemre, a meglévő zöldfelületeket óvjuk a keletkezett törmeléket megfelelő módon gyűjtjük össze és szállítjuk el.

A projekt legkésőbbi befejezési dátuma: 2025.04.30.