VÁLASZTÁSOK 2024
2024. július 14. Vasárnap - Õrs napja. Holnap Henrik napja lesz.

Látogatók száma

hit counters
Magyar Falu Program

Csapó Lajos - Szülőfalum

Mint olyan sokszor az évek során,
Ha úgy éreztem, elnyel az ingovány,
A kor, az élet, - nyűgeivel nehéz gondoknak,
Nyakamba ülnek, rám csontosodnak,
Elbúvok gondolatom bokraiban ilyenkor,
S felködlik előttem, - a mezítlábas gyerekkor.
Mert a valóvilág szélén, a csodák peremén,
A szigetfarkon, majdnem e világnak a végén,
Hol a Duna céda combjai összezárnak,
Van egy kis falu, mit hívnak – Makád-nak.
Amely álmaim Mekkája, az igazság őre,
Hűtlen lettem hozzá, - voltam olyan dőre.

Mert rég elmúlt már, a gyereknyarak mesés világa,
Azóta nem köt más oda, csak a szívem dobbanása.
Hiszen immár, elmúlt három évtizednyi nyár,
Hogy apró, fürjfutású nagyanyám,
bu Szikár, szálfa nagyapám után vágyva,
Belehullt a feltámadás-nélküli éjszakába.
Azóta - csak egyetlenegyszer jártam ott.
Közben az idő haladt, a világ változott.
- Itt megállt az idő, - nem megmerevedett a múlt,
Kissé más lett, színét vesztette, megfakult.
- Ám ha felkötve saruit az emlékezésnek,
Nekivágok, hogy végre HAZA érjek,
Minden olyanná változik, mint egykor,
Mikor kezdtem kiordítani magamból,
A sosemvolt–igazságnak a hiányát,
S ráztam elkeseredetten kis öklöm buzogányát,
Honnan nekivágtam ez ordas és széles világnak
- Ahonnan jöttem, - s remélem, visszavárnak.

Mint egykoron, - fél évszázada, - apró kislábakon,
Becse felöl, az eperfák övezte köves úton,
Rengő rozs, és bólogató búzatáblák között,
A szem, a templom tornyának ütközött.
Sehol nem hallottam még ilyen szépen hangzót,
Mint itt, - az ebédre hívó zengő harangszót!
Mitől elhalt a kovácsműhely üllőcsattogása,
És vastag, áhítatos csend telepedett a tájra.
- Arrább, libahátaktól fehérpettyes tarlók,
- A Nagy uccán, petrószagú áruvarázsával a Nagybót,
- Focipályának tömött, zöld gyepén a libafoltok,
- A Büge vizébe csókolt fecskecsókok,
- És a Kendörös-kert széles, tágas végetlenje,
Hol marhacsapás vezetett a végtelenbe,
Mint egy nagyvárosi pályaudvaron,
A síneknek kusza erdeje, - itt patanyom.
Ami fölött nagyapám kürtdallamára,
Egy tárogató felelt, - nyugodt, jóestét kívánva.
- És a takaros, söpört porták rendje, szépe!
Mit ott tanultam, - mindig az volt a mérce.

- Sűrű smaragd pázsitjával a csodás Kerek-árok,
Hol teljesültek csodát váró apró gyerek álmok,
- Farkasháton a titkokat sugdosó fák, bokrok,
Az ördögszekér mely a suttyó széllel kereket oldott,
- Az álmos hajnali kucorgások, ménes kihajtását lesve,
- Este, a gomolygó porból kolompszó, a gulyát jelezve,
- A szőlőkben a gémeskút favödrének hűsítő vize,
- A hamvas, éretlen kökénybogyók fanyarkás íze,
- A falu felett bárányfelhőket legeltető kékség,
Melynek alján gyilkos héját kerengett az éhség…

És az emlékeknek forrásából még bőven bugyogna,
- A Bukrosokon a laza fonatú boglyák kontya,
- A Tókerti veteményesek, - a Király réti sás,
Csillogó csiganyommal bajuszpödrő kukoricás,
- Az ártér, hol a levél leng, lomb lobog,
Ezernyi, a ködös múltba hullt dolog,
- Fácánok röpte, foglyok gyors futása,
- Lábujjak között a langy por pipálása…

Ám az ég alján, ez az emlékekkel bőven megrakott,
Csendesen poroszkáló szekér, kerékbetörí a napot.

Aktualitások

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐLEzúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2024.07.17. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2024.07.18-19.napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TájékoztatóA hőségriadóra tekintettel a július 8-14. között tervezett légi kémiai szúnyogirtások felfüggesztésre kerülnek.

A központi döntés oka, hogy a nagy melegben a szúnyogok aktivitási időszaka a napnyugta utáni időszakra tolódik, amikor légi kijuttatás már nem lehetséges. Ebben az időszakban a légi gyérítés hatékonysága lecsökkenne. Az elmaradt légi kezelések a rendkívüli hőséget követő időszakra kerülnek átütemezésre, amennyiben az indokoltság fennáll.

A tervezett földi kémiai kezelések a program szerint változatlanul megvalósulnak.

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséreMakád Község Önkormányzata a 18/2024 számú képviselő-testületi határozat és a 18/2024. számú képviselő-testületi határozat, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabalyokról szóló 7/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelet 23-24. §-ai alapján a következő pályázati felhívásokat teszi közzé:

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐLEzúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2024.07.10. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2024.07.11-12.napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÓTájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatbanTájékoztató letöltése »

PÁLYÁZATI KIÍRÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésérePályázati kiírás - Névtelen utca, belterületi, 2055 hrsz. 88 nm

MEGHÍVÓNE VÁLJON ÁLDOZATTÁ! VÉDEKEZZEN AZ INTERNETES CSALÁSOK ELLEN!Hívja az „Igazságügyi Rendőrséget” – új módszerekkel próbálkoznak a csalók, az Interpol és a rendőrség nevében küldenek leveleket.

Valótlan tartalmú levelek terjednek az interneten, amelynek aláírójaként rendőri vezetőt jelölnek meg. Legyen körültekintő az érkező e-mailekkel és ne adjon esélyt a csalóknak! Ha a rendőrség vagy az Interpol nevében kap gyanús levelet, hagyja figyelmen kívül!

Az alábbi árulkodó jelek utalhatnak arra, hogy az emailt csalók küldték:

 • Nemzeti Rendőrség Főigazgatóság nem létezik, Országos Rendőr-főkapitányság a helyes megnevezés;
 • Igazságügyi Rendőrség szintén nem létezik;
 • Interpol Központi Iroda (ICB) nem létezik;
 • A nyelvtanilag helytelen megfogalmazás ugyancsak csalókra utalhat;
 • Amennyiben Magyarország Rendőrsége e-mailben kommunikál, azt nem külföldi email címről teszi,
 • Az Országos Rendőr-főkapitányság se az Interpol, se az Europol nevében nem kommunikál, azt csak saját nevében, saját email címéről teszi, A törvényi hivatkozások pontatlan megjelölése (pl: a Büntetőeljárási törvénykönyv 390-1. cikke nem létezik. Helyesen 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról. A 390. szakasz nem arról szól, amire a levél utal, és nincs külön cikke sem).

A 112-es segélyhívó nem játék! Felelőtlen hívással ne kockáztassa mások életét!

Hívja a segélyhívószámot, ha

 • közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett nagy mennyiségű vért veszít, láthatóan nem kap levegőt, eszméletvesztés után nem tér magához, csillapíthatatlan fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés, elállíthatatlan vérzés), zavarttá válik, nem lehet vele kommunikálni, ön- illetve közveszélyes;
 • súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető közúti, légi, vasúti, vízi balesetet lát vagy annak résztvevője;
 • több ember halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés vagy kábítószer- túladagolása esetén, radioaktív sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt;
 • az állampolgárok életében jelentős fennakadás, emberi élet(ek)et veszélyeztető esemény történt (tűz, földrengés, árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges meteorológiai helyzet);
 • valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (például: emberölés, fegyveres rablás, lopás, garázdaság, verekedés);
 • eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásához kér segítséget, ismeretlen kisgyermek megtalálásáról, kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy állatról, rendkívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról van információja;
 • a közlekedési jelzések megrongálódását, működésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket (például: gyerekek köveket dobálnak az autóútra), közlekedési akadályokat (például: közút veszélyes szennyeződése), közüzemi zavarokat (például: leszakadt veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre kidőlt fa, ami a közlekedést akadályozza) észlel a bejelentő;
 • rendkívüli halál történik (például: vízből kivetett elhunyt személy megtalálása), körözött vagy elővezetni kívánt személy vagy körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről van információja, talált tárgyról, elhagyott gyanús csomagról, állatról, esetleg álrendőrök.

Ne hívja a 112-t, ha unatkozik vagy szórakozni akar vagy hogy a hívásfogadó személyeket szidalmazza, sem akkor, ha tudakozó jellegű kérdései vannak, például az időjárással, a vonatok menetrendjével, a pontos idővel, a hatóságok elérhetőségével stb. kapcsolatos információkra van szüksége.

Az indokolatlan hívások túlterhelik a rendszert, ezzel veszélyeztetve olyan emberek életét, vagyontárgyait, akik valóban segítségre szorulnak.

Ön is kerülhet olyan helyzetbe, amikor a készenléti szervek gyors reagálásán múlhat az élete.

Aki az egységes európai segélyhívó számot, illetve a nemzeti segélyhívó számot annak rendeltetésétől eltérő célból, szándékosan felhív, szabálysértést követ el. A szabálysértés elkövetőjével szemben 5000 forinttól 150 000 forintig terjedő pénzbírság, illetve közérdekű munka kiszabására kerülhet sor.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐLEzúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2024.05.21. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2024.05.22-23.napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

MEGHÍVÓ

Makádi Helyi Választási Bizottság ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés ideje: 2024. 05. 06. 16:15

Az ülés helye:
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltsége
Makád, Szabadság utca 27.

Napirend
- Jelölt nyilvántartásba vétele
- Sorsolás

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Táriné Ács Gyöngyi
HVB elnök

MEGHÍVÓ

Tisztelt Duna parti Ingatlantulajdonosok!

Makád Község Önkormányzata 2024. május 10.-én (péntek) 17:00 órai kezdettel
tájékoztató fórumot tart
a makádi Művelődési Házban (2322 Makád, Kossuth Lajos utca 5.)
melyre ezúton tisztelettel meghívjuk!

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a TOP PLUSZ-VP6-7.2.1.1-21 Külterületi út felújításáról
2. Tájékoztató a Gyála sor karbantartásáról
3. Észrevételek, hozzászólások

Baski Gábor
polgármester

Hírdetmény- MEGHÍVÓ

Dunavölgyi Vizgazdálkodási Társulat

Társulatunk Intézőbizottsága tisztelettel meghívja 2024. május 15-én (szerda) 8.30 órakor tartandó KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRE

HÍRDETMÉNY LETÖLTÉSE »

Választási tájékoztatóTisztelt választópolgárok!

A Magyarország Köztársasági Elnöke az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választását 2024. június 9-re tűzte ki.

Tekintettel arra, hogy a több különböző választási típus ismeretanyaga jelentős terjedelemmel bír, ezért pár naponta frissülő cikksorozatban tesszük közzé a fontosabb tudnivalókat. Elsőként a választójogról és a főbb határidőkről esik szó.

BŐVEBBEN »

Helyi Választási Bizottság

Makád Helyi Választási Bizottság Tagjai

Elnök: Táriné Ács Gyöngyi

Elnökhelyettes: Fábián Ferencné

Tagok:
Balogh Sándorné (választott tag)
Dudás Ilona (választott tag)
Fábián Sándorné (választott tag)
Bognár Gáborné (választott póttag)
Varga Ida (választott póttag)

Elérhetőségek:

2322 Makád, Szabadság utca 27.
24/513-510 /2 mellék
70/606-7809

E-mail: hivatal@makad.hu

Helyi Választási Iroda közleménye

Közlemény a tanköteles korba lépő germekek általános iskolába történő beíratásáról

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE »

Óvodai- bölcsődei beiratkozás a Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsődében

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határ idejéről Makád község önkormányzata, valamint a Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde főigazgatója az alábbi közleményt tesszük közzé.

Az idei évben az óvodai, bölcsődei- beiratkozás 2024.05.16-17-ig, 7:00-16:00 között lesz. Intézményünkben a beiratkozást rugalmasan kezeljük, ezért, ha ettől eltérő időpontban szeretnék beíratni gyermeküket, keressék bizalommal az intézmény főigazgatóját, Sárközi Tünde Rozáliát!

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE »

A kérelem letöltése »

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséreMakád Község Önkormányzata a 17/2024 számú képviselő-testületi határozat és a 18/2024. számú képviselő-testületi határozat, valamint az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabalyokról szóló 7/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelet 23-24. §-ai alapján a következő pályázati felhívásokat teszi közzé:

DAKÖV - Indul az éves leolvasásTüdőszűrésKéményseprő álláshirdetésPest vármegye alapellátási ügyeletének indításaTÁJÉLOZTATÓ LETÖLTÉSE

FelhívásMakád Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TOP_Plusz-3.1.3-23 azonosítószámú „Helyi humán fejlesztések” c. pályázati felhívásra. A lakossági kérdőív célja, hogy a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretein belül elérhető források felhasználása minél inkább a településen élők igényeinek figyelembevételével valósuljon meg. Kérjük segítse pályázatunk benyújtását az alábbi rövid kérdőív kitöltésével.

KÉRDŐIV KITÖLTÉSÉHEZ KATTINTSON IDE

2023. december 30. napjáig várjuk a válaszokat.
Köszönjük!

Hírdetmény
PDF letöltés

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséreMakád Község Önkormányzata a 75/2023. (VIII.31.) számú képviselő-testületi határozat és az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabalyokról szóló 7/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelet 23-24. §-ai alapján a következő pályázati felhívásokat teszi közzé:

Tájékoztatás földtulajdonosi kifizetésrőlTisztelt Földtulajdonosok!

A 13-578150-301 vadászterület földtulajdonosi közösségének közös képviselője tajékoztatja a földtulajdonosokat, hogy a 2022.12.16-án megtartott földtulajdonosi gyűlésen hozott 11/2022.12.16. sz. határozat szerint földtulajdonosi kifizetést tart 2023.január 2-án 13.00 és 15.00 között.

Kifizetés helyszíne: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, 2344 Dömsöd, Béke tér 2.

Kifizetés módja: a helyszínen készpénzben a tulajdonosnak vagy érvényes meghatalmazással rendelkező képviselőjének

Kifizetés feltétele: Vadaszterületnek minősülő ingatlan tulajdona igazolásaként az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolata

Nem tekinthető érvényesnek az a meghatalmazás, ha ugyanazon földterületre több meghatalmazas került kiállításra.

A földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj felhasznalásáról a földtulajdonosi közösség -az igény érvényesítésére vonatkozó elévülés szabályaira is figyelemmel- határozatban rendelkezhet.

A meghívó mellékletét képezi:
2022. december 16-án kelt földtulajdonosi gyűlés jegyzőkönyve

JEGYZŐKÖNYV (PDF)

Tájékoztató igazgatási szünetrőlA Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalaban
2023. december 22. napjától – 2024. január 05. napjáig
IGAZGATÁSI SZÜNET lesz,
¡gy ezen időszak alatt a Hivatal feladatot nem lát el, az ügvfélfogadás szünetel.

Születéssel és elhalálozással kapcsolatos bejelentésekre ezen időszak alatt a 06-70/319-3459-es telefonszámon van lehetőség.

A Hivatalban az igazgatási szünetet követő első ügyfélfogadási nap 2024. január 8. (hétfő).

Megértésüket köszönjük!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog úi évet kívánunk!

TAJÁKOZTATÓ (PDF)

Meghívó Falugyűlésre és KözmeghallgatásraBursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Makád Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2023/2024. tanév második és a 2024/2025. tanév első félévére vonatkozóan

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Közlemény
környezetvédelmi hatósági eljáras meginditásáról

Ráckevei (Soroksári) - Duna revitalizációjára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] alapján. (KEO-47521-1-2023)

Közlemény letöltése

8. Makádi Palacsinta fesztivál és Családi napPályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvántartásban Makád Község Önkormánvzatanak kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makád, Kendereskert utca 756/25 hrsz. alatti 1b belterületi, beépítetlen terület megnevezésű 896 m2 terület nagyságú ingatlan, melyet Makád Község Önkormányzata értékesiteni kíván.

Pályázat letöltése

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvántartásban Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makad, Túri József utcában található belterületi, 837 helyrajzi számú, 1013 m2 terület nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan, melyet Makád Község Önkormányzata értékesiteni kíván.

Pályázat letöltése

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvántartásban Makád Község Önkormányzatának kizarólagos tulajdonat képező, természetben a 2322 Makád, Túri József utcában található belterületi, 842 helyrajzi számú, 1883 m2 terület nagyságú, kivett beépitetlen terület művelési ágú ingatlan, melyet Makád Község Önkormányzata értékesiteni kíván.

Pályázat letöltése

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. augusztus 22. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. augusztus 23-24., ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. augusztus 7. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. augusztus 8-9., ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

LEADER projektek bemutatása

A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület LEADER projektek bemutatását szervzte meg az érdeklődők számára július 6-án, illetve 13-án. A program során az érdeklődők olyan LEADER fejlesztéseket tekintettek meg, melyek a 2014-2020-as időszakban az Európai Unió Vidékfejlesztési támogatásával valósultak meg az Egyesület működési területén.

2023.07.06. - Ráckeve-Szigetbecse-Ráckeve-Szigetszentmárton-Kiskunlacháza

2023.07.13. - Bugyi-Dabas-Újhartyán-Pusztavacs-Kakucs

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. július 25. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. július 26-27., ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. július 11. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. július 12-13., ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosság!

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. június 30-án (péntek) technikai okok -áramszünet - miatt Zárva tart.

A fentiekre figyelemmel a Makád Község Önkormányzat tulajdonát képező Makád 254 hrsz.-ú, 758 hrsz.-ú, 837 hrsz.-ú és 756/25 hrsz.-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályazati kiírásra személyesen érkező vételi ajánlatokat Baski Gábor polgármester úrnak adhatják le délelőtt 10:00-ig, akit előzetesen a 06/70/930-6936 telefonszámon sziveskedjenek hívni.

Megértésüket köszönjük!

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. június 28. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. június 29-30., ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

HIRDETMÉNY

A biróság értesíti az ismeretlen helyen tartózkodó Algács Dénes elítéltet, hogy a részére szóló S2v.528/2023/10. számú hivatalos iratot a Miskolci Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportjának Irodáján (Miskolc, Fazekas utca 2. szám II. emelet 214. ajtószam alatt) ügyfélfogadási időben (Hétfőtől csütörtökig 8:00 -tól 12:00 -ig és 13:00 -tól 15:00 -ig, pénteken 8:00 -tól 12:00 -ig) veheti át.

Hirdetmény letöltése

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. június 14. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. június 15-16., ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvantartásban Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makád, Kendereskert utca 2. szám alatt található 758 helyrajzi számú, 2018 nm terület nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan, melyet Makád Község Onkormányzata értékesiteni kíván.

Pályázat letöltése

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvantartásban Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makád, Rákóczi Ferenc u. 9. szám alatt található 254 helyrajzi számú, 1138 nm terület nagyságú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan, melyet Makád Község Onkormányzata értékesiteni kíván.

Pályázat letöltése

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvantartásban Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makád, Kendereskert utca 756/25 hrsz. alatti 1b belterületi, beépítetlen terület megnevezésű 896m2 terület nagyságú ingatlan, melyet Makád Község Onkormányzata értékesiteni kíván.

Pályázat letöltése

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályazat tárgya: az ingatlan nyilvantartásban Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makád, Túri József utcában található belterületi, 837 helyrajzi számú, 1013 m2 terület nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan, melyet Makád Község Önkormanyzata értékesíteni kíván.

Pályázat letöltése

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. június 2. napján, napnyugta utáni órákban.
Pótnapok: 2023. június 3-4., ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Szigetbecse, 2023. május 25.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

Szúnyogírtással kapcsolatos feladatok

A kormányhivatalok 2020. tavaszán a Nemzeti Népegészségügyi Központ által megfogalmazott tájékoztatást küldtek az önkormányzatok részére szervezett csipőszúnyog-írtás módszereiről és a vonatkozó jogszabályokról.

Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően továbbra is az önkormányzatok feladata a szervezett szúnyogírtás esetén a lakosság értesítése, valamint a területen tevékenykedő méhesek értesitése. Ugyanakkor az önkormányzat, mint a szolgaltatás megrendelője, és mint a lakossagot meghallgató és megszólitó szervezet egyéb lépéseket is tehet a szervezett szúnyogírtás eredményessegének érdekében.

Tájékoztató letöltése

Tájékoztató a helyi iparűzési adó árfolyam elszámolásával kapcsolatban

Tisztelt Adózók!

Az adózók 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által 2022. decemberben kiadott tájékoztatóban foglaltakat kiegészítve, a helyi iparűzési adó árfolyam elszámolásával kapcsolatban az alábbiaktól tájékoztatjuk Önöket.

Az adózó a helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Kincstár által az illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott „HIPA deviza beszedési technikai számla” elnevezésű számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: MNB), mint a Kincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a „beérkezéskor érvényes árfolyam” meghatározása az MNB által alkalmazott vonatkozó szabályozás (Általános Üzleti Feltételek 2. számú melléklete és a Hirdetmény) alapján történik. Az MNB Általános Üzleti Feltételei szerint a „beérkezéskor érvényes árfolyam” nem feltétlenül azonos a beérkezés napján az MNB által jegyzett árfolyammal. Az MNB 12:00 óra előtti beérkezés esetén a beérkezés napját megelőző (T-1) napi hivatalos árfolyamot, 12:00 óra utáni beérkezés esetén pedig a beérkezés (T) napi árfolyamot alkalmazza, továbbá az adott nemzetközi piaci helyzetnek megfelelően kialakított egyedi árfolyammal történő elszámolást végez 1 millió USD összeg feletti USD devizanemben teljesített, valamint 10 millió USD összeg feletti EUR devizanemben teljesített fizetési megbízások esetén.

Budapest, 2023. április 19.
Magyar Államkincstár

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvantartásban Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makád, Petőfi S. u. 33. szám alatti belterületi, 440 helyrajzi számú, 1.367 m2 terület nagyságú, kivett lakóház és udvar művelési ágú ingatlan, melyet Makad Község Önkormányzata értékesíteni kíván.

Pályázat letöltése

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvantartásban Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makád, Kendereskert utca 756/25 hrsz. alatti 1b belterületi, beépítetlen terület megnevezésű 896m2 terület nagyságú ingatlan, melyet Makád Község Onkormányzata értékesiteni kíván.

Pályázat letöltése

Pályázati kiírás- önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályazat tárgya: az ingatlan nyilvantartásban Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makád, Túri József utcában található belterületi, 837 helyrajzi számú, 1013 m2 terület nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan, melyet Makád Község Önkormanyzata értékesíteni kíván.

Pályázat letöltése

BEIRATKOZÁS
a Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsődébe

Intézményünkben az idei évben a beiratkozás 2023.05.22-26-ig, 8:00 és 16:00 óra között lesz. Amennyiben ettől eltérő időpontra van szükség, telefonos egyeztetés után lehetséges.

Tájékoztató letöltése

Hivatal ügyfélfogadása 2023. április 17-től

Kutakkal kapcsolatos lakossági tájékoztató

Tisztelt Lakosság ! Az elmúlt időszakban eltérő információk terjedtek el az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyezéséről, ezért ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtom.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE FENNMARADÁSI KÉRELEM LETÖLTÉSE

KRÉTA elektronikus ügyintézés - Beiratkozás az általános iskolába 2023.

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja: 2023. április 20.

A szülőnek a beiratkozás napján személyesen meg kell jelennie az intézményben és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni.

A beiratkozáshoz szükséges adatok azonban előzetesen, a KRÉTA rendszeren keresztül is megküldhetők az intézmény számára, gyorsítva ezzel az általános iskolai beiratkozás folyamatát.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE

Tájékoztató

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal 2023. április 6-án (csütörtök) ügyeletet tart: 8:00-tól 13:00-ig. Az anyakönyvi ügyek kiemelt fontosságára tekintettel ügyfélfogadás kivételes esetben, előzetesen e-mailen : hivatal@makad.hu, vagy telefonon: 06/70/319-3459 egyeztetett időpontban történik. Megértésüket köszönjük!

Járőr képzés indul 2023. május elején

Hivatal nyitvatartása 2023. 03. 27-én

Bírosági ülnökök választása Hirdetmény

A birák jogallásárólés javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdese szerint az ülnökök megbizatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban - a 2019. évben megválasztott ülnökök megbizatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével iár le. Ennek megfelelöen idén általános ülnökválasztásra kerül sor, melynek idöpontját a Köztársasági Elnök túzte ki 39/2023. (III. 6.) KE. határozatában. A választásokat 2023. március 07.-2023. április 30. napja köze eso idôtartamban kell megtartani.

Hirdetmény letöltése (Pdf)

Pályázati kiírás - önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvántartásban Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makád, Petőfi Sándor utca 33. sz alatti, belterületi, 440 hrsz., 1.367 nm terület nagyságú, kivett lakóház és udvar művelési ágú ingatlan, melyet Makád Község Önkormányzata értékesíteni kíván.

Pályázati kiírás letöltése (Pdf)

Pályázati kiírás - önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvántartásban Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makád, Kendereskert utca 756/25 hrsz. alatti 1 db belterületi, beépítetlen terület megnevezésű 896 nm terület nagyságú ingatlan, melyet Makád Község Önkormányzata értékesíteni kíván.

Pályázati kiírás letöltése (Pdf)

Pályázati kiírás - önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

A pályázat tárgya: az ingatlan nyilvántartásban Makád Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, természetben a 2322 Makád, Túri József utcában található belterületi, 837 helyrajzi számú, 1013 nm terület nagyságú, kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan, melyet Makád Község Önkormányzata értékesíteni kíván.

Pályázati kiírás letöltése (Pdf)

Tájékoztató Pusztavacsi körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról

Tájékoztató letöltése (Pdf)

Rendkívüli igazgatási szünet

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal rendkívüli igazgatási szünet miatt 2022. december 22. és 2023. január 08. között zárva tart.

Anyakönyvi ügyelet az igazgatási szünet idején kizárólag sürgős esetben (haláleset miatt)

- Antal Mária anyakönyvvezető: 06-70-319-3459

Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

Ügyfélfogadás az év végén A DAKÖV Kft. ügyfélszolgálatain

A DAKÖV Kft. értesíti Tisztelt Felhasználóit, hogy 2022. december hónapban Ügyfélszolgálati Fiókirodáink 2022. december 21-én (szerdán 8-16 óra között) tartanak utoljára nyitva a 2022-es évben.

A Központi Ügyfélszolgálati Iroda (Gyömrő, Lengyel u. 8/A) 2022. december 22- én (csütörtökön 8-14 óra között) tart utoljára nyitva a 2022-es évben.

2022.12.23 - 2022.12.31 között Központi Ügyfélszolgálati Irodánk és Ügyfélszolgálati Fiókirodáink zárva tartanak!

Központi Ügyfélszolgálati Irodánk és Ügyfélszolgálati Fiókirodáink szokásos nyitva- tartással kezdenek 2023. január 2-án hétfőn.

Központi Ügyfélszolgálati Irodánk 2023. január 2-án (hétfőn) 8-20 óráig, Ügyfélszolgálati Fiókirodáink 2023. január 2-án (hétfőn) 12-18 óráig várják a felhasználókat!

Áldott karácsonyt és eredményekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Felhasználónknak!

ÁLLÁSBÖRZE - RENDŐRKÉPZŐ AKADÉMIA

Jelentkezz járőr beosztásba

Közlemény a Ráckevei járás optikai hálózat bontásásról

Ráckevei járás optikai hálózat bontása - Közlemény (Pdf)

BURSA HUNGARICA TÁJÉKOZTATÓ

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójára két darab „A” típusú és egy darab „B” típusú pályázat érkezett. Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázókat 7.500 Ft/hó összegű támogatásban részesítette. A támogatást az „A” típusú pályázat esetében két tanulmányi félévben, tíz hónapon keresztül, a „B” típusú pályázat esetében háromszor tíz hónapon keresztül biztosítja a pályázók részére

2022. évi népszámlálás - PÓTÖSSZEÍRÁS

Ha még nem vett részt a népszámlálásban, jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban november 21. és 28. között.

Tájékoztató letöltése

MEGHÍVÓ

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom 2022. november 16-án (szerda) 18.00 órakor tartandó KÖZMEGHALLGATÁSRA.

Helye: Művelődési Ház (2322 Makád, Kossuth L u. 5.) emeleti tanácsterme

Napirendek:

 1. Beszámoló a Képviselő-testület 2022. évben elvégzett munkájáról, gazdálkodásáról. Tájékoztató 2023. évben tervezett fejlesztési beruházásokról. Előadó: Baski Gábor polgármester
 2. Beszámoló a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a települést érintő változásokról Előadó: Csománé dr. Dreska Hajnalka aljegyző
 3. A meghívott vendégek részéről tájékoztatások, hozzászólások.
 4. Lakossági kérdések, vélemények, hozzászólások.

Kérjük, hogy megjelenésével, valamint véleményének, javaslatának elmondásával segítse az önkormányzat munkáját.

Tájékoztató energiatakerékossági intézkedésről

Tájékoztató a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal energiatakerékossági intézkedéseiről, a Hivatal rendkívüli ügyfélfogadási rendjéről

Tajákoztató letöltése

Járőr toborzás

A Ráckevei Rendőrkapitányság a leendő járőrök részére állandó szállás/lakhatás lehetőséget biztosít. A 2023. február elején induló képzésre 2023. január 10-ig lehet jelentkezni.

A részletekről személyesen érdeklődni a kapitányság épületében lehetséges, telefonon Fejős László r. alezredes, osztályvezető úrnál a 06-24-520-988-as számon, illetve a rackeverk@pest.police.hu email címen.

Iskolaőr

HIRDETMÉNY

Földtulajdonosi gyűlés (13-578150-301 kódszámú, Dömsödi Lobogó V.T. vedásztetületén lévő föld)

Hirdetmény letöltése

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - önkormányzati tuzlajdonú ingatlan értékesítésére

Bővebb leírás: Kenderes utca 756/25 hrsz.

Bővebb leírás: Petőfi S. utca 33.

Bővebb leírás: Túri József utca 837 hrsz.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A Rendőrség iskolőr munkakör betöltésére várja a jelentkezőket.

Iskolaőr

Tájékoztató letöltése (PDF)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Makád Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022

Tajákoztató

Felkérő levél MINTA

MEGHÍVÓTisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy
1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.
Az eljárási idő: 8 nap.
A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére, ezért célszerű a hatósági bizonyítványt annak kérelmeznie, aki az egyetemes szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban áll (akinek a nevére a földgáz számla szól!).

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi, és a jelzés alapján az ellenőrzést le kell folytatni.
„Ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.”

A hatósági bizonyítványhoz külön kérelem-nyomtatvány a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal törzshivatalánál és kirendeltségeinél igényelhető.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2022. augusztus 17. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2022. augusztus 18-19. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

A szabadtéri tüzek megelőzésével, a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

Az elmúlt hetek csapadékmentes időjárása és a nagy szárazság miatt megszaporodott a szabadtéri tüzesetek száma Pest megyében. Csak az elmúlt napokban több 10 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A veszélyt egyrészről a száraz növényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másrészről kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Szabadtéri égetésre vonatkozó szabályok

I.) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen, valamint külterületen lévő zártkerti ingatlanok területén szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a COVID-19-es járvány miatt több Önkormányzat módosította a helyi rendeletét és megtiltotta az eddig engedélyezett növényi hulladék szabadtéri égetését, ezért a tervezett égetés előtt mindenképpen tájékozódjanak a helyi előírásokról!

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon, vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást. A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja alapján tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek a legkisebb mértéke 10.000,- Ft.

II.) Az ingatlanon végzett kerti sütésre, illetve bográcsozásra a szabadtéri égetés szabályai nem vonatkoznak, de ezt a tevékenységet is csak a tűzgyújtás szabályainak betartása mellett lehet végezni, az alábbi alapvető szabályok betartásával:

 • 1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
 • 2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 • 3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 • 4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
 • 5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének.
 • 6. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.
 • 7. Erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyen gyújtsunk tüzet. Tűzgyújtási tilalom időszakában még a kijelölt tűzrakóhelyeken is TILOS a tűz gyújtás!

III.) Külterületen növényi hulladék égetése csak akkor végezhető, ha azt egyéb jogszabály kifejezetten megengedi. Az olyan füstfejlődéssel, vagy lánggal járó tevékenységet (pl.: tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetést), amely összetéveszthető egy valós tűzesettel, azt az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének (Pest megye vonatkozásában a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak; levelezési cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; e-mail: pest.mki@katved.gov.hu) a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni, ahol a bejelentést – abban az esetben, ha azt egyéb jogszabály megengedi, akkor – tudomásul veszik, más esetekben elutasítják. Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni. Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni.

IV.) Felhívjuk a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az ország egész területén visszavonásig tűzgyújtási tilalom van érvényben!
Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Tűzgyújtási tilalom időszakában külterületen növényi hulladék égetése nem végezhető! Kérjük a kirándulókat, közlekedőket, hogy sehol ne dobjanak el cigaretta csikket, használják a hamutartót. Az eloltottnak vélt cigaretta csikkek apró égő zsarátnokai sok erdő és gabonatábla pusztulásáért felelősek.

Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása!

Az aktuális tűzgyújtási tilalommal, az erdőtüzekkel és a tűzgyújtási szabályokkal kapcsolatos további információkért keresse fel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu).

Több ezer tonna erdei biomassza gyulladhat meg, környezetünk zöld területei válhatnak fekete, kormos fatörzsekké és fehér hamuvá. Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel, több napos, hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2022. július 19. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2022. július 20-21. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Pályázati kiírások - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére

 • 1. 2322 Makád, Petőfi Sándor utca 33. szám alatti, belterületi, 440-es helyrajzi számú, 1367 nm terület nagyságú, kivett lakóház és udvar művelési ágú ingatlan.
  Pályázati dokumentáció letöltése

 • 2. 2322 Makád, Túri József utcában található belterületi, 837 helyrajzi számú, 1013 nm terület nagyságú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan.
  Pályázati dokumentáció letöltése

 • 2. 2322 Makád, Kendereskert utca 756/11-25 hrsz. alatti 13 db belterületi, beépítetlen terület megnevezésű 811-897 nm terület nagyságú ingatlanok.
  Pályázati dokumentáció letöltése

KeveFeszt | 22

Soltész Miklós államtitkár úr megnyitó beszéde a Csík zenekar fellépését előzi meg.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2022. június 1. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2022. június 2-3. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

GYEREKNAP -SZIGETÚJFALU

TÁJÉKOZTATÓ - A CSATORNA SEM NYEL EL MINDENT!

Olajok, zsírok, festékek, ételmaradékok – csak néhány olyan anyag a sok közül, amely sajnálatos módon nap, mint nap a csatornarendszerbe kerül. Helytelenül, hiszen a lefolyók, csatornák rendeltetéstől eltérő használatával nemcsak az azonnali dugulás, hanem a fertőzés, a környezetszennyezés és a bírság kiszabásának veszélyét is előidézhetjük.

A szennyvíz különféle káros anyagokat tartalmaz, így ha tisztítás nélkül folyna a patakokba, folyókba, súlyosan károsítaná az élővilágot és a környezetet. Éppen ezért a szennyeződéseket többféle módszerrel távolítják el: a mechanikai szűrés a darabos, az előülepítő a homokszerű, illetve olajos, a biológiai a szerves, a kémiai pedig a biológiailag nem bontható anyagokat távolítja el. Azonban a csatornahálózat és a szennyvíztisztító kapacitása sem végtelen, ezért a környezetünk megóvása érdekében nagyon fontos tudni, hogy mit engedhetünk a csatornába és mit nem.

A homok, a föld vagy a kavics fokozatosan tömíti el a lefolyókat, míg a vatta, intim higiéniai termékek, popsitörlők, pelenkák, rongyok azonnali dugulást is okozhat, melynek következményeképp a szennyvíz, nem kerül levezetésre és a felszínre törhet. Ez nemcsak anyagi károkat okozhat, de komoly fertőzésveszély forrása is lehet.

A kémiailag szennyező vegyületek mérgező hatással vannak a jótékony baktériumokra, súlyosan károsítva ezzel a szennyvíztisztító telep biológiáját. Ezért ne engedjünk a csatornába használt olajat, zsírt, benzint, festéket, gyomirtó szereket, erős savakat, lúgokat, vegyszereket, festékekekt. Ez ugyanis a környezet határértéken túli terhelésével jár, azaz olyan mértékű környezetszennyezést okoz, amely komoly bírságot vonhat maga után. DAKÖV Kft. által üzemeltetett településeken úgynevezett elválasztott rendszerű szennyvízelvezető-hálózat működik. Ez azt jelenti, hogy az esővíz nem a csatornahálózatban, hanem a szennyvíztől elkülönítve, közvetlenül a befogadó vízfolyásba kerül elvezetésre.

Az erre vonatkozó kormányrendelet értelmében az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, illetőleg a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni nem szabad. Az elválasztott rendszerű csatornahálózatra illegálisan rákötött csapadékvíz-bevezetések miatt ugyanis csapadék esetén nagymértékben megnő a befolyó szennyvíz mennyisége, meghaladva ezzel a szennyvíztisztító telep maximális befogadó képességét. Így a telep nem képes a szennyvizet a megfelelő mértékig megtisztítani, ami környezetkárosítást eredményezhet.

A szennyvíz helyes kezelése senkinek sem jelent megerőltető feladatot. Mindössze annyi a teendő, hogy az elhasznált étolajat gyűjtsük elkülönítetten, illetve kerüljük az ételmaradékok csatornába juttatását, azokat szilárd hulladékként kezeljük!

Együtt tisztábbá és egészségesebbé tehetjük környezetünket!

CSATORNA HASZNÁLATI ILLEMTAN »

EGYÉNI GAZDASÁGOK ÖSSZEÍRÁSA

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS - A KÖRNYEZET MEGÓVÁSA

KEHOP projekt keretében biztosított edényzet a csomagolási hulladékok gyűjtésének szolgálatában

A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azonosító számú, a „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű projektet a Duna-Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. konzorciuma valósítja meg, melynek egyik célja a közszolgáltatásba bevont ingatlanok azon részének edényzettel történő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hulladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. A papír, műanyag, fém anyagáramok házhoz menő gyűjtésének fejlesztését a beszerzésre került edényzetek kiosztásával kívánja megvalósítani.

Társaságunk, a DTkH Nonprofit Kft. ütemezett formában megkezdte az edényzetek osztását. Amennyiben előzetes értesítést követően, már átvette az edényt, azt kizárólag a csomagolási hulladékok szelektív gyűjtésére használja!

A csomagolási hulladék tehát a projekt keretében biztosított sárga fedelű, kék testű szabványos edényzetben helyezhető ki a megadott gyűjtési napon.

Eddig egyszerűen hangzik, és ez a gyakorlatban is ilyen egyszerű! Járjuk körbe a szelektív gyűjtést, hogyan végezzük jól!

Bővebben

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2022. május 17. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2022. május 18-19. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2022/2023-as nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben – a férőhelyek függvényében- folyamatosan történik. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2019. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetések óvodában lehet (Rendelet 20. § (1)). Az Nkt. 49. § (2) bekezdése értelmében a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A szülők szabad intézményválasztási jogukat az óvodák esetében is gyakorolják a szabad férőhelyek függvényében. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)). Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonaként használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély)
 • nem magyar állampolgár esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
 • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
 • A Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsőde fogad sajátos nevelési igényű gyermeket, felvételhez a szakértői bizottság javaslata szükséges

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó óvodai felvételi igényt is be kell jelenteni.

Makád Község Önkormányzata az általa fenntartott Makádi Hóvirág Óvoda és Minibölcsődében a beiratkozás időpontját a 2022/2023-as nevelési évre az alábbiak szerint határozza meg:

Beiratkozás időpontja:

2022. április 20. (szerda) 8 -14 óráig, április 21. (csütörtök) 8-17 óráig

Amennyiben a jelentkezés a megadott napokon nem megoldható, előre egyeztetett időpontban lehetőséget biztosítunk a beiratkozásra.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

Az óvodavezető felvételt elutasító határozatával szemben jogorvoslattal lehet élni, amelyet Makád Község jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda elektronikus címére kell megküldeni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. Körzethatár: Makád község közigazgatási területe

Tisztelt Lakosok!

Makád Község Önkormányzata és Képviselő-testülete a háború sújtotta ukrajnai lakosok és az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére 300.000.- Ft gyorssegélyt ajánlott fel és további pénzügyi adományok gyűjtését szervezi.

Pénzügyi adományait a Makád Község Közalapítvány számlájára lehet utalni, vagy a Dohányboltban átvehető sárga csekken teheti meg a befizetést.

Számlaszám: OTP BANK NYRT 11742070-20024561

Közlemény rovatban kérjük írja be: „Ukrajnai lakosság megsegítésére” A pénzügyi adományból a szükséges élelmiszereket, használati cikkeket vásároljuk meg és személyesen juttatjuk el a megfelelő határmenti helyszínekre.

Adományaikat köszönjük!
Tisztelettel: Baski Gábor polgármester

A levegő védelmére vonatkozó szabályok

Pályázati kiírás - önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Pályázati anyag letöltése

Érkeznek a gépjárműadós iratok

Idén is a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) érkeznek a gépjárműadóval kapcsolatos értesítések, illetve határozatok a gépjárműadó fizetésre kötelezetteknek vagy képviselőjüknek. Az adó első részletét 2022. március 15-éig, a másodikat szeptember 15-éig kell befizetni.

Azok, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk, azok idén is határozatot kapnak, akiknek viszont változatlan az adó összege, azokat értesítésben emlékezteti a NAV a fizetésre.

Idén az adót kerekítés nélkül, forintban kell megfizetni. Ha csak ez a különbség a tavalyi adóhoz képest, akkor a NAV szintén csak értesítőlevelet küld a határozat helyett.

Nem kapnak sem határozatot, sem értesítést azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható. Ilyenek például az egyházi jogi személyek, a GJADO-adatlapot benyújtó civil szervezetek. Nem kapnak levelet azok sem, akiknek mindegyik gépjárműve adómentes.

A gépjárműadó első részletét március 15-ig, a második részletét szeptember 15-ig kell befizetni. A határidőkre azért érdemes odafigyelni, mert az adó késedelmes fizetésekor már késedelmi pótlék növelheti az összeget. Tehát az is okvetlenül vegye figyelembe a fizetési határidőket, aki esetleg nem veszi át az emlékeztető értesítést vagy határozatot.

A gépjárműadót továbbra is a NAV-hoz kell befizetni, a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Banki átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovat elején, ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag átutalással rendezhetik a befizetést. Akik nem kötelezettek pénzforgalmi számla nyitására, azok fizethetnek banki átutalással, a papíron küldött irathoz mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül átutalással. Csekk online a NAV honlapján és SMS-ben a 06/30 344-4304-es telefonszámon igényelhető. Az SMS-ben a „CSEKK” szót, utána egy szóközt, majd az adóazonosító jelet kell beírni.

A határozatokat és értesítéseket a NAV elektronikusan (cégkapura, vagy hivatali tárhelyre, KÜNY-tárhelyre) küldi mindenkinek, aki elektronikusan elérhető. A többiek postán kapják meg a papírokat.

A tárhelyre érkező iratot érdemes a „Tartóstárba” áthelyezni, mert az irat csak 30 napig érhető el a tárhelyen, utána törlődik.

Ha valakinek olyan képviselője, meghatalmazottja van, aki eljárhat a gépjárműadóval kapcsolatban, akkor a határozatot csak a képviselő kapja. Az emlékeztető értesítést az adózó és a képviselő is megkapja. A felkészülés érdekében a képviselőket a NAV külön is tájékoztatja

Szóvivői nyilatkozat: https://www.youtube.com/watch?v=fJ_Uqw0GvB4

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A tervezetek automatikusan készülnek

Ez az év már a hatodik, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) külön kérés nélkül készíti el több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét. A folyamat tehát automatikus, éppen ezért a magánszemélynek nem kell a kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni a NAV-hoz, és nem kell kérni a hivatalt a bevallás tervezetének elkészítésére sem.

Az szja-bevallási tervezet a tavaly megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, amelyet a munkáltatók, kifizetők által év közben megadott adatokból állít össze a NAV. A hivatal a beérkezett adatok alapján elkészíti a bevallási tervezetet, amely tartalmazza a jövedelmet terhelő adót, az év közben levont adóelőleget és az év közben igénybe vett kedvezményeket. Az adóbevallási tervezet legegyszerűbben az eSZJA oldalon érhető majd el, legkésőbb március 15-étől. Az oldalra KAÜ-azonosítás (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, arcképes videós azonosítás, telefonos azonosítás) után lehet belépni. Akinek nincs KAÜ-azonosítója, az adóbevallási tervezetének postázását (nem az elkészítését) március 16-án éjfélig kérheti, akár SMS-ben is. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek.

Azoknak, akik a tervezet adataival egyetértenek, és nem kell azt kiegészíteniük egyéb olyan adattal, amely az adókötelezettséget érinti, nem kell tenniük semmit – az egyéni vállalkozókat, az áfás magánszemélyeket és a mezőgazdasági őstermelőket kivéve – ugyanis a tervezetből 2022. május 20-ával automatikusan bevallás lesz.

Azoknak viszont, akik szereztek tavaly olyan jövedelmet (például ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem), amiről a NAV-nak nincs tudomása, vagy jogosultak olyan kedvezményre (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, betegségek után járó személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye, családi kedvezmény), amit év közben nem érvényesítettek és ezt most egy összegben igényelnék vissza, a bevallási tervezetet maguknak kell módosítaniuk a rendelkezésükre álló igazolásaik alapján, vagy önállóan kell a bevallást elkészíteniük május 20-áig.

A kedvezményre vonatkozó igazolást, mint például a személyi kedvezményt alátámasztó orvosi igazolást, nem kell beküldeni a NAV-hoz, azt az adózónak kell megőriznie az elévülési idő végéig.

Azok a gyermeket nevelő szülők, akik jogosultak a gyermeket nevelők adó-visszatérítésére és december végéig nem nyújtották be a VISSZADO-nyilatkozatot, illetve a NAV sem utalta ki számukra automatikusan a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat, azok a tervezet módosításával vagy a 21SZJA-bevallás önálló benyújtásával juthatnak hozzá a visszajáró összeghez.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

TÁJÉKOZTATÁS
körzeti erdőtervezés igazgatási tevékenységének megkezdéséről

Tájékoztató letöltése

Adatok nélkül nem utal a NAV

A gyermeket nevelő szülők csak akkor kaphatják meg 2022. február 15-ig az idén befizetett adójukat, ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ismeri a kiutaláshoz szükséges adatokat. A szülő belföldi bankszámlaszáma vagy postacíme nélkül tehát nem tud utalni a NAV.

A gyermeket nevelő szülők jövőre az idén befizetett személyi jövedelemadójukat, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) kétharmadát, a katás tételes adó negyedét kaphatják vissza, legfeljebb a 2020-as átlagjövedelem adótartalmáig.

Annak a szülőnek, aki családi pótlékot kap, nincs teendője. Az ő adatait a családi pótlékot folyósító szervtől megkapja a NAV, ezért az adó-visszatérítést ugyanolyan formában – bankszámlára utalással vagy postán – juttatja el a szülőkhöz, mint a családi pótlékot.

Azoknak, akik nem kapnak családi pótlékot, de jogosultak családi kedvezményre és szeretnék megkapni 2022. február 15-éig az adó-visszatértést, ki kell tölteniük a VISSZADO-nyilatkozatot és be kell nyújtaniuk december 31-éig a NAV-hoz.

Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban ellenőrizhetők a NAV által ismert adatok, és itt tölthető ki legegyszerűbben a VISSZADO-nyilatkozat. A NAV közösségimédia-csatornáin videós segítség is található a kitöltéséről. A NAV honlapjáról nyomtatható formában is letölthető a nyilatkozat.

Ha valaki nem küldi be a nyilatkozatot, és a NAV az adatok nélkül nem utalja ki a visszajáró összeget, akkor az utólag a 2021-es szja-bevallásban igényelhető vissza. Ebben az esetben legkorábban 2022. március 1-től juthatnak hozzá a szülők a visszajáró összeghez.

Értesítést küld a NAV a gépjárműadó-tartozásról

Az értesítőt december elején azok kapják, akiknek 2021. november 23-án legalább 1 000 forint gépjárműadó-tartozásuk van.

A gépjárműadót a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell befizetni

 • átutalással,
 • az ügyfélszolgálatokon bankkártyával,
 • az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül bankkártyával vagy házibankos átutalással, valamint
 • csekken

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag átutalással rendezhetik a befizetést.

Banki átutaláskor a közlemény rovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni. Csekk legegyszerűbben a NAV honlapján igényelhető. A gépjárműadó-tartozás pontos összege, a korábbi befizetések és az adónem aktuális egyenlege ügyfélkapus azonosítás után az eBEV-portálon a Szolgáltatások > Adószámla és pótlékadatok > Adószámla menüpontban ellenőrizhető.

Akinek van ügyfél-azonosító száma (PIN-kód), az telefonon is érdeklődhet a NAV Ügyfél- tájékoztató és Ügyintéző Rendszerében (ÜCC), belföldről a 80/20-21-22-es, külföldről a +36 (1) 441-9600-as telefonszámon. PIN-kód a TEL-adatlapon az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) igényelhető.

A gépjárműadóról minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján a következő linkeken:
https://nav.gov.hu/nav/gyik/gepjarmuado
https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2021

TÁJÉKOZTATÓ

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójára két darab „A” típusú pályázat érkezett. Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázókat 5.000 Ft/hó összegű támogatásban részesítette, ezen összeget két tanulmányi félévben, 10 hónapon keresztül folyósítja a pályázók részére.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadás rendje
2021.12.06.-2021.12.23.

Hétfő: 13.30 – 16.00 óráig
Szerda: 8.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig


2021.12.24. munkaszüneti nap
2021.12.27. - 2021.12.31. 8.00-10.00 ügyelet
2022.01.03. ügyfélfogadás: 12.00-18.00

Sürgős anyakönyvi ügyekben hívható:
Antal Mária
anyakönyvvezető
06-70-319-3459

MEGHÍVÓ

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
tisztelettel meghívom
2021. december 3-án (péntek) 17.00 órakor
tartandó
FALUGYŰLÉSRE ÉS KÖZMEGHALLGATÁSRA.

Helye: Művelődési Ház (2322 Makád, Kossuth L u. 5.)

Napirendek:

 • 1) Beszámoló a Képviselő-testület 2020.-2021. évben elvégzett munkájáról, gazdálkodásáról. Tájékoztató 2022. évben tervezett fejlesztési beruházásokról. Előadó: Baski Gábor polgármester
 • 2) Beszámoló a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a települést érintő változásokról Előadó: Csománé dr. Dreska Hajnalka aljegyző
 • 3) Lakossági kérdések, vélemények, hozzászólások.

Kérjük, hogy megjelenésével, valamint véleményének, javaslatának elmondásával segítse az önkormányzat munkáját.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Dátum: 2021. 10. 05.

Makád Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

FIGYELEM!
Csalók járnak, akik visszaélnek a DAKÖV Kft. nevével!

Bejelentések alapján felhívjuk a tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy a DAKÖV Kft. szolgáltatási területén ismeretlen személyek a vízmérő leolvasásra és közcsatornás ellenőrzésekre történő hivatkozással próbálnak bejutni az ingatlanokba, illetve készpénz átadásra rábírni az érintett lakókat.

Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a vízmérő leolvasást és a közcsatornás ellenőrzéseket végző kollégáink készpénz átvételére nem jogosultak, illetve ilyen kéréssel nem is élhetnek az ellenőrzött felhasználó felé! Munkatársaink a DAKÖV Kft. által kiállított fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, mellyel beazonosíthatók, annak eredetisége Társaságunknál visszaellenőrizhető.

Kérjük, hogy amennyiben a fent leírt szabálytalan módon – Társaságunkra való hivatkozással – keresik meg Önöket, akkor ne engedjék be az illetőket az ingatlanra, és semmilyen körülmények között se adjanak át készpénzt az illetőknek! Ezen kívül kérjük, hogy az esetet jelentsék a rendőrségen, vagy ha bizonytalanok, akkor érdeklődjenek a Társaságunk 06 21 222 8080 központi elérhetőségén.

Jasper Lóránt, ügyvezető

HÍRDETMÉNY
A TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK NTAK REGISZTRÁCIÓJÁRÓL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden olyan adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció (közfürdő; természetes fürdőhely, muzeális intézmény, vár, kastély; turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz; kalandpark, állatkert, vidámpark; védett természeti terület bemutatóhelye; zenés-táncos rendezvény) üzemeltetője - aki az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos, vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja - köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, majd ott a jegykezelő szoftver alkalmazásával, az NTAK felé napi szinten adatot szolgáltatni.

Részletek (PDF)

HÍRDETMÉNY
A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NTAK REGISZTRÁCIÓJÁRÓL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltető köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek pedig kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával - napi szinten adatot szolgáltatni.

Részletek (PDF)

HÍRDETMÉNY - Okmányolvasó

Tisztelt Szálláshely-Szolgáltatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a vonatkozó kormányrendelet értelmében 2021. szeptember 1-től minden szálláshelyen digitális okmányolvasó segítségével kell érkeztetni, regisztrálni a vendégeket. A 8 szobánál kisebb magánszálláshelyek, akik a vendegem.hu alkalmazást használják kötelező NTAK adatszolgáltatás céljából, nem lesz más dolguk, mint okostelefonjukra letölteni a Vendégem mobilapplikációját. Az alkalmazás kiegészül okmányolvasó modullal, így ezzel a szoftverrel a legkisebb szálláshelyek is képesek lesznek arra, hogy az ún. VIZA rendszerbe adatot tudjanak továbbítani.

Részletek (PDF)

HIRDETMÉNY szálláshely-minősítés intézményéről

Az egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021. kormányrendelet bevezette a szálláshely-minősítés intézményét.

Ennek keretében a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: szálláshelyminősítő szervezet) vizsgálja a szálláshelyek számára előírt minőségi követelményeknek való megfelelést és ez alapján minőségi fokozatokba sorolja a szálláshelyeket.

A szálláshely-szolgáltatók a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően (új szálláshely bejelentés esetén), valamint az első minősítést követően háromévente kötelesek a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:

 • a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig,
 • b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig,
 • c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig,
 • d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig,
 • e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig,
 • f ) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig,
 • g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdi meg. Eddigi információink szerint azok, akik nem elégedettek a minősítés eredményével, panaszt nyújthatnak be, melyet a szálláshely-minősítési eljárás lezárását és annak a szálláshely általi megismerését követő nyolc napon belül lehet előterjeszteni. A panaszt a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület vezetője bírálja el.

Maga a minősítési eljárás csak az első alkalommal ingyenes, utána a közigazgatási hatósági eljárásokért kiszabott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a szálláshelyeknek.

További kérdések és információk tekintetében kérjük az alábbi elérhetőségeken keressék a szálláshely minősítő szervezetet:

KAPCSOLAT

Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Telefon: +36 20 334 3364
panzio@szallashelyminosites.hu
weboldal: www.panziominosites.hu

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. 08. 18. napján, napnyugta utáni órákban.
Pótnapok: 2021. 08. 19. – 08. 20. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések: A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÓ LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. 08. 18. napján, a napnyugtát megelőző 1,5 órában.
Pótnapok: 2021. 08. 19. – 08. 20. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések: A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. augusztus 11. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. augusztus 12-13. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések: A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÓ LÉGI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. augusztus 12. napján, a napnyugtát megelőző 1,5 órában. Rossz idő esetén a védekezés 2021. augusztus 13-14. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések: A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi és légi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. augusztus 5. napján, a napnyugtát megelőző 1,5 órában. Rossz idő esetén a védekezés 2021. augusztus 6-7. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. július 28. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. július 29-30. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tájékoztatás szúnyoggyérítés elmaradásáról

A szúnyoggyérítést végző Szerocor Konzorcium tájékoztatása alapján a Dunán a következő napokban levonuló árhullám jelentős változást hoz a szezon szúnyogártalmában. Várhatóan augusztus elejére a Duna teljes szakaszán, minden térségben jelentős szúnyoginvázió alakul ki. A katasztrófavédelem által megbízott szakértők folyamatosan monitorozzák a régiók szúnyogártalmát, a lárvák ellen biológiai, majd a kifejlett szúnyogok ellen kiterjedt kémiai védekezések várhatóak.

A fentiekre tekintettel a 2021.07.19-25. között tervezett régiós szúnyoggyérítések elmaradnak, helyettük az ártalom fokozódásakor kerül sor újabb beavatkozásokra.

Fentiek alapján a 2021. július 19-ére tervezett szúnyoggyérítés településünkön elmarad.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. 07. 19. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. 07. 20. – 2017. 07. 21. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. július 6. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. július 7., 8. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések: A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

ELBIR HIÍRLEVELEK - 2021. július

 • Az internet veszályei
 • A gépjárműfeltörések megelőhetőek
 • Prevenció a felelős állattartás érdekében
 • Alkalom szüli a tolvajt
 • Hasznos tanácsok utazás előtt
Részletek (PDF)

Országos Tűzgyújtási Tilalom 2021. június 24-től

A csapadékmentes időjárás és az év első hőhulláma kiszárította az erdők avar rétegét és jelentősen nőtt a koronatüzek kialakulásának kockázata is, országszerte fokozott tűzveszély alakult ki az erdőkben. A mai naptól életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy legyenek fokozottan körültekintőek, Magyarországon ugyanis az erdőtüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, a kijelölt, kiépített tűzrakóhelyeken is. Kérjük, sehol ne dobjanak el cigaretta csikket, használják a hamutartót. Az eloltottnak vélt cigaretta csikkek apró égő zsarátnokai sok erdő pusztulásáért felelősek. A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a tűzgyújtási tilalom alá eső területeken kiemelten fontos a korlátozó előírások betartása.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térkép segítségével tájékozódhatnak az érdeklődők. A térkép minden nap 0 óra 1 perckor automatikusan frissül, így minden esetben az adott napon érvényes tűzgyújtási tilalmakat mutatja. A „napi összefoglalók” mellett egy interaktív tűzgyújtási tilalom térkép is az érdeklődők rendelkezésére áll, amelynek segítségével pontosan be tudják azonosítani a lakóhelyük környékén található erdőterületeket.

Több ezer tonna erdei biomassza gyulladhat meg, környezetünk zöld területei válhatnak fekete, kormos fatörzsekké és fehér hamuvá. Csupán egy másodpercnyi odafigyeléssel, több hetes tűzoltást és évtizedes helyreállítást előzhetünk meg.

TÁJÉKOZTATÁS

A szénmonoxid (co) éghető anyagok (pl. Fa, gáz, stb.) Tökéletlen égése során keletkezhet. Színtelen, szagtalan, mérgező, belégzése során a belélegzett mennyiségtől függően különböző tünetek jelentkezhetnek: enyhe fejfájás, émelygés, hányinger; lüktető fejfájás, álmosság, elmezavar, erős szívverés; eszméletvesztés, görcs, légszomj, halál.

Ha a tüzelő-fűtőberendezésünk a helyiségből nem jut levegőhöz és az ablak sincs nyitva, ill. Nincs rajta szellőző nyílás, akkor a kémény lesz a légutánpótlás egyetlen forrása és az égéstermék a lakásba visszaáramlik. Így rendszeresen szellőztetni kell a lakást, illetve szellőztetőnyílásokat kell kiépíteni szükség esetén, az oxigén beáramlás biztosításra!

Amennyiben a lakásban átalakítás történt (homlokzati szigetelés, légtércsökkentéssel járó helyiség leválasztás, nyílászáró csere, elszívó berendezés üzembe helyezése) szakemberrel vizsgáltassuk meg a biztonságos szintű légcsere meglétét.

A szénmonoxid érzékelő elhelyezésének nagy jelentősége van. Az érzékelőt a padlótól, ajtótól, ablaktól, co forrástól legalább 1,5 méterre kell szerelni. Összefoglalva, az élet és vagyonbiztonságunk megőrzésének érdekében rendszeresen ellenőriztetni kell szakemberrel a lakásban lévő tüzelő- és fűtőberendezéseket, kéményeket, égéstermék elvezetőket!

A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé az ingatlanba való bejutást, a kémény ellenőrzését a kéményseprők számára.

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. június 30. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. július 1-2. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

ELBIR - Ne adjon esélyt a betörőknek!

A Covid-19 járvánnyal összefüggésben hozott védelmi intézkedések lépcsőzetesen feloldásra kerülnek, az életünk – ha csak lépésenként is – visszatér a megszokott kerékvágásba. Ugyan a védettségi igazolvány egyes szolgáltatások igénybevételéhez, szállodák használatához, zenés-táncos rendezvényekhez, külföldre történő utazáshoz… szükségesek, mégis jóval többen indulnak útnak, mint az elmúlt hónapokban. Akár belföldön pihen, akár külföldre utazik vagy családlátogatásra megy, felügyelet nélkül hagyott otthonát tudja biztonságban! Ehhez néhány bűnmegelőzési jó tanáccsal szolgálunk:

 • Ha hosszabb időre elutazik, egyeztessen egy megbízható szomszéddal, aki időnként szellőztessen, ellenőrizze és ürítse a postaládát, kapcsolja fel a villanyt, törje meg a lakás csendjét;
 • A szomszéd ismerje az Ön telefonszámát, hogy baj esetén értesíteni tudja;
 • Családi házak esetében célszerű mozgásérzékelőt felszerelni kültérre, mert sötétben felhívhatja a szomszédok figyelmét arra, hogy valaki az udvarban tartózkodik, holott ön elutazott;
 • A sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat a betörők számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsa meg annyira, hogy azok között ne lehessen észrevétlenül tevékenykedni, megbújni. A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait kissé vágja vissza. Az élő sövények, és a zárt kerítések magassága lehetőleg ne haladja meg a 90 centiméteres magasságot, mert azzal gátolja a biztonságot fokozó rálátást;
 • A bejárati ajtó több ponton záródó biztonsági ajtó legyen;
 • Távozáskor nézze meg az ablakokat, hogy be vannak-e zárva, élesítse a riasztót, amennyiben van;
 • Az automata, programozható villanykapcsolók is védelmet jelenthetnek, mert az időzített világítás a mozgás illúzióját keltheti;
 • Az okoszárak biometrikus azonosítással is rendelkeznek, előre programozott telefonon keresztül értesítést küldenek, a kamerák képet rögzítenek, mozgás esetén a tulajdonos telefonkészülékére jelzést és felvételt továbbítanak (élő bejelentkezés útján);
 • Az ablakra szerelt törésvédelmi fólia láthatatlan védelmet biztosít;
 • Ne posztolja ki a közösségi oldalakra, hogy mikor, hova és mennyi időre utazik, mert haza érkezéskor nem várt „meglepetés” érheti. A betörők is figyelik a közösségi oldalakon nyilvánossá tett bejegyzéseket!

Amennyiben haza érkezéskor betörést észlel, hívja a 112-es segélyhívó számot!

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2021. június 15. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2021. június 16-17. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. A lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

EmlőszűrésEmlőszűrés

ELBIR Hírlevelek

KAMASZOK FIGYELEM! Az internetes ismerkedés veszélyeket rejthet!

A kamaszok többsége napjainkban többet kommunikál online, mint személyesen. Egyrészt a Covid-19 vírushelyzet miatt sokan hónapok óta bezártságban élnek, mert nincs jelenléti oktatás, szünetelnek a sport tevékenységek, másrészt az online kommunikáció kényelmes, gyorsan pörögnek a kérdések-válaszok, személytelenebb, az internet a nap 24 órájában rendelkezésre áll.

Részletek

ELTŰNT GYERMEKEK VILÁGNAPJA MÁJUS 25.

Az eltűnt gyermekek világnapja Ronald Reagan amerikai elnök által 1983-ban kezdeményezett nemzetközi emléknap, melyet először 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra és sorstársaira emlékezve tartottak ezen a napon. A világnap célja, felhívni a figyelmet az eltűnt és bántalmazott gyermekekre, a megelőzésre, illetőleg az országok közötti együttműködés fontosságára.

Részletek

Hazakísérő telefon

Hallottál már a Hazakísérő telefonról? Ha még nem, olvass róla hírlevelünkben, amely elsősorban kamaszoknak és szüleiknek szól!

A hazakísérő telefon 2017-ben azzal a szándékkal indult, hogy támogatást, biztonságérzetet és magabiztosságot nyújtson azoknak, akik kénytelenek éjszaka vagy kora hajnalban egyedül gyalogosan útra kelni. Mielőtt beszélgetésbe kezdenél az operátorral, elkéri a telefonszámodat, a tartózkodási helyedet és az úti célodat. Ezeket az adatokat nem kell megadnod, de célszerű, hiszen baj esetén azonnal intézkedni tudnak és segítséget küldeni. Beszélgetés közben a hívásfogadó az internetes térképen megkeresi az indulási és érkezési pontodat, majd beszélgetés közben kb. 2-5 percenként megkérdezi, hogy hol jársz és ellenőrzi a térképen. Szükség esetén segítséget küld, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot.

Részletek

Romantikus csalás!

Az elmúlt időszakban több jelzés érkezett a rendőrségre az úgynevezett „romantikus csalásokról”, melynek célja, hogy pénzt csaljanak ki a potenciális sértettektől – jellemzően 55-60 év feletti emberektől- érzelmekre apellálva.

Részletek

Tisztelt Lakosok!

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjében az alábbi változásokról nyújtok tájékoztatást:

 • a Makádi Kirendeltség, amely jelenleg a Makádi Általános Iskolában található 2021. június 15. napjától a Szigetbecsei gesztorönkormányzatba költözik át az Iskola KLIK általi felújítási és az új Makádi Polgármesteri Hivatal építési munkálatainak idejére.
 • a Lórévi Ügyfélszolgálatnál, 2021. május 17. napjától az ügyfélfogadás a Lórévi Önkormányzat felújítási munkálatai idejére előre láthatólag 2021. június 4. napjáig szünetel. Ezt követően a Lórév Község Önkormányzat és Szerb Önkormányzat Lórév könyvelését ellátó pénzügyi vezető-tanácsos ügyintéző fogadja az ügyfeleket ügyfélfogadási időben.

  Figyelemmel arra, hogy a kolléganő ellátja a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal településeinek anyakönyvvezetői feladatait is, -melyek a pandémia miatt felhalmozódtak - a nyugodt körülmények biztosítása céljából az anyakönyvi ügyek intézése a Makádi Polgármesteri Hivatal építési munkálatainak idejére a Lórévi Önkormányzatban fog történni.

A végleges ügyfélfogadási rendről a későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.

Kérjük türelmüket és megértésüket!

TISZTELT MAKÁDI LAKOSOK!

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Szolgáltató neve:
Ráckeve és Környéke Család- és Gyermekjóléti Központ
2300 Ráckeve, Szent István tér 10., Tel.: 06-24-513-241
e-mail: csaladsegito@rackeve.hu

Nyitvatartási idő: Péntek: 16-18 óráig

Szolgáltatás helyszíne:
Makádi Hóvirág Óvoda épülete (volt védőnői rendelő)
2322 Makád, Rákóczi u. 40.

Családsegítő neve, elérhetősége:
Stromájer Ildikó,
Telefon: 06-70-456-04-88
Készenléti szolgálat telefonszáma: 06-70-33-39-885

Család- és gyermekvédelmi kérdésekben a tanácsadást biztosító családsegítő munkatársat keressék bizalommal!

Lakossági tájékoztatás

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) közötti együttműködésnek köszönhetően, a bűncselekmény áldozatainak:

- minél szélesebb körű tájékoztatása,
- igényeinek felmérése,
- és annak megfelelő, mihamarabbi kezelésének érdekében tartanak fogadóórát a

PMKH Áldozatsegítő Szolgálatának munkatársai. Ha Ön úgy érzi, segítségre szorul, keresse fel a szakembereket a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság épületében (2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.) az alábbi időpontok valamelyikén:

2021. április 21. 09:00-11:30 óráig,
2021. június 2. 09:00-11:30 óráig,
2021. július 14. 09:00-11:30 óráig.

Unokázós csalás
ARANYSZABÁLYOK, ONLINE VÁSÁRLÁS BIZTONSÁGOSAN!
Április 22. A Föld napja
ELBIR - A zsebtolvajok módszerei
Kerékpárosok figyelmébe!
Segítségnyújtás

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése és ügyfélfogadása 2021. év május 3. napjától 2021. június 30. napjáig

Dátum: 2021. 04. 26.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal székhelye:

2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.
Tel.: 06-24/513-510, Fax.: 06-24/513-511
Központi e-mail cím: szigetbecse@szigetbecse.hu

Az ügyfélfogadás rendje a székhelyen:

Hétfő: 13.30 - 16.00 óráig
Szerda: 8.30 - 11.30 óráig

Az aljegyző személyes ügyfélfogadási ideje előzetes telefonos időpont alapján Szigetbecsén

Hétfő: 13.30 - 15.00 óráig tart

Az aljegyző telefonon elérhető:

Hétfő : 9:00-11:00, és Szerda : 13:00 - 14:30 óráig

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltsége:

2322 Makád, Szabadság u. 27.
Tel.: 06-24/482-096, Fax.: 06-24/512-200
Központi e-mail cím: hivatal@makad.hu

Az ügyfélfogadás rendje a kirendeltségen:

Kedd: 8.30 - 11.30 óráig
Szerda: 13.30 - 16.00 óráig tart.

Az aljegyző személyes ügyfélfogadási ideje előzetes telefonos időpont alapján

Kedd: 9.00 - 11.00 óráig tart

Az aljegyző telefonon elérhető:

Kedd : 9:00 - 11:00 óráig

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal kihelyezett állandó ügyfélszolgálati irodája:

>2309 Lórév, Dundity Alexa u. 43.
Tel.: 06-24/482-544, Fax.: 06-24/482-544
Központi e-mail cím: info@lorev.hu

Az ügyfélfogadás rendje az ügyfélszolgálati irodán:

Kedd: 8.30 - 12.00 óráig

Az aljegyző személyes ügyfélfogadási ideje előzetes telefonos időpont alapján Lóréven

Csütörtök: 9.00 -11.00 óráig tart.

Az aljegyző telefonon elérhető:

Csütörtök: 9:00 - 11:00 óráig.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 2021. július 1. napjától a Makádi Hivatal és a Szigetbecsei Hivatal felújítási munkálatai idejére változni fog, melyről az ügyfeleket időben értesíteni fogjuk.

Kérjük megértésüket és türelmüket!

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítése és ügyfélfogadása 2021. év április 20. napjától

Dátum: 2021. 04. 19.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal adatai

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal székhelye:

2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.
Tel.: 06-24/513-510, Fax.: 06-24/513-511
Központi e-mail cím: szigetbecse@szigetbecse.hu

Az ügyfélfogadás rendje a székhelyen:

Hétfő: 13.30 - 17.00 óráig
Szerda: 8.30 - 11.30 óráig

Az aljegyző ügyfélfogadási ideje előzetes telefonos időpont alapján Szigetbecsén

Hétfő: 9.00 - 11.00 óráig tart

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltsége:

2322 Makád, Szabadság u. 27.
Tel.: 06-24/482-096, Fax.: 06-24/512-200
Központi e-mail cím: hivatal@makad.hu

Az ügyfélfogadás rendje a kirendeltségen:

Kedd: 8.30 - 11.30 óráig
Szerda: 13.30 - 17.00 óráig tart.

Az aljegyző ügyfélfogadási ideje előzetes telefonos időpont alapján Makádon

Kedd: 9.00 - 11.00 óráig tart

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal kihelyezett állandó ügyfélszolgálati irodája:

>2309 Lórév, Dundity Alexa u. 43.
Tel.: 06-24/482-544, Fax.: 06-24/482-544
Központi e-mail cím: info@lorev.hu

Az ügyfélfogadás rendje az ügyfélszolgálati irodán:

Kedd: 8.30 - 16.00 óráig

Az aljegyző ügyfélfogadási ideje előzetes telefonos időpont alapján Lóréven

Csütörtök: 9.00 -11.00 óráig tart.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a veszélyhelyzet fennállásának időszakában kérelmeiket a már megszokott rendben – a Hivatal kapujára kihelyezett postaládába dobják be, vagy elektronikus úton küldjék be. A még fennálló veszélyhelyzetre és az épület felújítási munkálataira figyelemmel, kérjük, hogy csak halaszthatatlan esetben (pl. hagyatéki vagy segélyezési ügyekben) az ügyintézővel történt telefonos időpont egyeztetést követően lépjenek be a Hivatalba a biztonsági előírások (maszk, kézfertőtlenítés) betartása mellett. Az anyakönyvi ügyek kiemelt fontosságra tekintettel ügyfélfogadás előzetesen e-mailben: penzugy @makad.hu, vagy telefonon 06-24-482-096,06-70-319-3459 egyeztetett időpontban történik.

Kérjük az ügyfélfogadással kapcsolatban megértésüket és türelmüket, az egészségünk megőrzése mindannyiunk közös érdeke.

Legyenek biztonságban húsvétkor is!

Dátum: 2021. 04. 02.

A Covid-19 világjárvány és a hozzá kapcsolódó biztonsági intézkedések szűkebb lehetőséget biztosítanak arra, hogy a húsvéti ünnepeket - az eddigi években megszokott módon – felszabadultan, nagyobb családi vagy baráti társasággal ünnepeljük. Az egészséget szem előtt tartva, a járvány további terjedésének megakadályozása szempontjából mindenki számára kötelező, hogy a meghatározott korlátozó intézkedéseket betartsa! Az ünnephez kapcsolódó bevásárlás azonban az idén sem marad el, mert a szupermarketek, élelmiszer boltok, piacok, illatszer boltok nyitva vannak és az előírások betartása mellett várják a vásárlókat.

Kérjük, vegyék figyelembe bűnmegelőzési tanácsainkat, melyekkel a gondtalan és örömteli ünnephez szeretnénk hozzájárulni!

TÁJÉKOZTATÓ letöltése

T Á J É K O Z T A T Á S

Dátum: 2021. 03. 29.

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy 2021. április.01.-jén és április 5. -én zárva tart a húsvéti ünnepi időszakban. Ezt követően az ügyfelek a kérelmeiket a veszélyhelyzet alatt már megszokott rendben, - a Hivatal kapujára kihelyezett postaládába dobhatják be. Az anyakönyvi ügyek kiemelt fontosságára tekintettel ügyfélfogadás csak kivételes esetben, előzetesen e-mailen : penzugy1@makad.hu, vagy telefonon:06/24/482-096,70/319-3459 egyeztetett időpontban történik.

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Tisztelt RSD melletti ingatlan tulajdonos!

Dátum: 2021. 02. 02.

Fontos információ!

RÓZSASZÍN CSEKKEN NE TÖRTÉNJEN BEFIZETÉS!

Aki ezt így fizette be, azt kérjük, hogy a bizonylat másolatát emailben adatokkal együtt szíveskedjen az rsdvt2@gmail.com címre megküldeni, vagy az érdekeltségi cím önkormányzatánál ezt jelezni!

Aki készpénzben fizeti be a hozzájárulást, az szíveskedjen OTP fiókban, pénztárnál: Név, cím, azonosító megadásával! Ellenkező esetben nem lehet beazonosítani mely ingatlanra történt a befizetés! Csekken, csak a társulat által megküldött, azonosítóval ellátott sárga csekk a megfelelő.

Sokan rosszul fizetik be a hozzájárulást. Ezeket a bank szétválasztani nem tudja, így egyösszegként kerülnek a társulat számlájára.

Tájékoztató avar és kerti hulladék égetésről

Dátum: 2021. 01. 11.

Tájékoztató

Dátum: 2020. 12. 11.

A Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy 2020. december 12-én zárva tart. Ezt követően a karácsonyi ünnepi időszakban 2020. december 28-tól december 31-ig a Szigetbecsei gesztorönkormányzat és a Makádi kirendeltség ügyeleti rendszerben fog működni 8:00-10:00-ig.

Az ügyfelek a kérelmeiket, - a veszélyhelyzet alatt már megszokott rendben, - a Hivatal kapujára kihelyezett postaládába dobhatják be. Az anyakönyvi ügyek kiemelt fontosságára tekintettel ügyfélfogadás csak kivételes esetben, előzetesen e-mailen : penzugy1@upcmail.hu , vagy telefonon: 06/24/482-096, 70/319-3459 egyeztetett időpontban történik.

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Tájékoztató

Dátum: 2020. 12. 09.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára egy darab „A” típusú pályázat érkezett. Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázót 5.000 Ft/hó összegű támogatásban részesítette, ezen összeget két tanulmányi félévben, 10 hónapon keresztül folyósítja a pályázó részére.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Dátum: 2020. 10. 07.

Makád Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

V. Makádi Családi-és Palacsintafesztivál

Dátum: 2020. 09. 03.

Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Dátum: 2020. 08. 31. Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Pályázat letöltése »

Változás a házhoz menő szelektív hulladékok szállítási rendjében

Dátum: 2020. 08. 26.

A csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontjai:

2020. Szeptember
Makád 8.
üdülő 7.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 2 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak.

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.

Ezáltal havi egyszeri gyűjtési alkalommal is megvalósul az összegyűjtött csomagolási hulladékok elszállítása. Fentiek miatt is, kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai:

2020. Szeptember
Makád 8.
üdülő 14.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöldhulladék gyűjtésére szolgáló, zöld színű, emblémás, lebomló) adnak.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük!

Ügyfélszolgálat

Cím: DTkH Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Kút u. 5.

Telefon: 06-53/500-152; 06-53/500-153

Email: ugyfelszolgalat@dtkh.hu

Honlap: www.dtkh.hu

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Dátum: 2020. 08. 24.

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2020. augusztus 26. napján, napnyugta utáni órákban. Rossz idő esetén a védekezés 2020. augusztus 27-28. napján, ugyanebben az időben kerül elvégzésre.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

Tisztelt Betegeink!

Dátum: 2020. 07. 08.

A Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós intézmény az egészségügyi szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.

 1. A szakrendeléseket csak előzetes (e-mailben, vagy telefonon) időpont egyezetést követően lehet igénybe venni! Kivétel a „sürgős szükség esete” (=életveszélyes állapotok). Helyszíni (személyes) időpont egyeztetésre nincs lehetőség! Internettel nem rendelkező Betegeinknek javasoljuk, hogy az internettel rendelkező családtagok segítsék elő az időpont egyeztetést (honlapunk címe: www.szszri.hu).
 2. A járvány elleni védekezésben kiemelten fontos, hogy minél kevesebb ember kerüljön egy légtérbe, ezért az épületbe csak abban az esetben léphet be kísérő, amennyiben azt a kísért beteg állapota szükségessé teszi (pl.: mozgásában korlátozott, kiskorú…)! Az épületen belüli túlzsúfoltság megelőzése és a megfelelő távolságtartás érdekében az intézménybe történő belépés csak az Önök egyeztetett és megadott időpontja előtt maximum 15 perccel lehetséges.
 3. A beléptetés és az intézetben való tartózkodás feltételei nem változtak. Belépés KIZÁRÓLAG a Rendelőintézet főbejáratánál történhet. A gyorsabb és rugalmasabb beléptetés érdekében elengedhetetlenül fontos, hogy készítsék elő a beutalójukat (amennyiben a felvételhez szükséges), TAJ kártyájukat és lakcímkártyájukat. A beteg további útjának meghatározásához a betegirányításnál lévő szakdolgozók nyújtanak segítséget.
 4. Továbbra is kötelező
  • a belépő személyek előszűrése (testhőmérséklet-mérés, járványügyi kérdőív kitöltése),
  • szájmaszk viselése,
  • a belépést követően kézfertőtlenítés,
  • a belépésre várakozás során és az intézeten belül legalább 1,5 méteres távolság megtartása.

Fenti miniszteri intézkedések Önöket és az egészségügyi dolgozókat egyaránt védik!

Amennyiben felmerül COVID-19 fertőzés gyanúja, úgy az NNK- EMMI aktuális protokollja szerint a beteget elkülönítjük, és a továbbiakban a járványügyi előírások szerint járunk el. Amennyiben az elmúlt két hétben külföldön járt, és/vagy érintkezett igazoltan Covid-19 fertőzött emberrel és/vagy fertőzésre utaló tünetei vannak (pl. láz, rossz közérzet, köhögés, gyengeség, stb.), úgy a közös felelősségvállalás érdekében kérjük a rendelésen való megjelenésének elhalasztását! Időpont módosítás céljából ekkor a megadott elérhetőségeken jelentkezhet!

Intézményünk küldetése továbbra is a gyógyítás és a biztonságos betegellátás, azonban a Covid 19 járvány komoly többletterhet jelent az egészségügyi személyzet és a páciensek számára egyaránt. Ezért kérjük szíves türelmüket- együttműködésüket, és ne feledjék, hogy a járványügyi helyzet javult, azonban az új koronavírus jelenléte nem szűnt meg, és a kockázatok csökkenése ellenére a veszélyeztetettség továbbra is fennáll!

Tisztelettel: Dr. Raffay Éva
főigazgató
Sallai László tű. alezredes
kórházparancsnok

"Tisztelt Betegeink!
Az új koronavírus járvány miatt az előjegyzési időpontok nagy részét szakrendeléseinknek törölni kellett. A szakrendelések jelzései szerint azonban az új időpontokra az előjegyzett betegek kb. 35-40%-a nem jön el, majd új időpontért jelentkeznek, ami miatt egyre hosszabbodnak az előjegyzési idők!

Ezért tisztelettel kérjük, amennyiben nem tud megjelenni az előjegyzési időpontján, értesítse erről az érintett szakrendelést (e-mailben vagy telefonon), hogy a soron következő betegnek azt oda tudják adni."

Segítő együttműködésüket ezúton is köszönöm!
Tisztelettel: Sallai László tű. alezredes kórházparancsnok
Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Dátum: 2020. 06. 18.

Makádi Hóvirág Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Makádi Hóvirág Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

Pályázat letöltése

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Dátum: 2020. 06. 12.

Makád Község Önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.

Pályázat letöltése

Pályázat ingatlan hasznosítására

Dátum: 2020. 06. 04.

Makád Község tulajdonát képező Makád, Kossuth Lajos utca 52. (28 hrsz) "kivett egyéb épület és udvar" megnevezésű ingatlan hasznosítására

Pályázat letöltése

Ügyfélfogadás rendje

Dátum: 2020. 05. 25.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalbaban Szigetbecse, Makád és Lórév településeken az ügyfélfogadás 2020. június 2. napjától ismét a megszokott rend szerint alakul:

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal székhelye:

2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.
Tel.: 06-24/513-510, Fax.: 06-24/513-511
Központi e-mail cím: szigetbecse@upcmail.hu

Az ügyfélfogadás rendje a székhelyen:
Hétfő: 13.00 - 18.00 óráig
Szerda: 8.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig tart.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltsége:

2322 Makád, Szabadság u. 27.
Tel.: 06-24/482-096, Fax.: 06-24/512-200
Központi e-mail cím: hivatal.makad@upcmail.hu

Az ügyfélfogadás rendje a kirendeltségen:
Kedd: 8.00 – 16.00 óráig
Szerda: 8.00 – 17.00 óráig tart.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal kihelyezett állandó ügyfélszolgálati irodája:

2309 Lórév, Dundity Alexa u. 43.
Tel.: 06-24/482-544, Fax.: 06-24/482-544
Központi e-mail cím: info@lorev.hu

Az ügyfélfogadás rendje az ügyfélszolgálati irodán:
Kedd: 8.00 - 12.00 óráig
Csütörtök: 8.00 – 12.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig tart.

Anyakönyvi ügyekben a várakozás és az ebből adódó fokozott fertőzésveszély elkerülése érdekében kérjük, hogy az penzugy1.makad@upcmail.hu e-mail címen, vagy az alábbi telefonszámon előzetesen időpontot egyeztetni szíveskedjenek: 70/319-3459

Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy az irodákban egyidejűleg csak azon személyek tartózkodjanak, akik az ügyeiket intézik. Az ügyfélfogadást biztosító irodákba történő belépés előtt javasoljuk a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát, és kérjük Önöket, a szájat és orrot eltakaró maszk, sál, vagy kendő viselésére.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Álláslehetőség - Jelentkezz Tűzoltónak

Dátum: 2020. 04. 20.

FONTOS TUDNIVALÓK A 2020. ÉVI ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

Dátum: 2020. 03. 30.

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

Tisztelt Szülők!

A Kormány Magyarország Alaptörvénye 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a 40/2020. (III.11.) Kormány rendeletében vészhelyzetet hirdetett ki a koronavírus elleni védekezés érdekében egész Magyarország területére kiterjedően. A tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megfékezése érdekében a Makádi Hóvirág Óvodában a polgármester rendkívüli szünetet rendelt el. A 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat szerint az óvodai beíratást az alábbiak betartásával kell megtenni:

A gyermekek óvodai felvételi előjegyzését a szülők/törvényes képviselők jelen vészhelyzetben, e- mailben, telefonon, illetve a kitöltött jelentkezési lap Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal postaládájába (2322 Makád, Szabadság utca 27.) történő bedobással, jelezhetik Makád Község Önkormányzata által fenntartott Makádi Hóvirág Óvodában az alábbi e-mail címen 2020. április 2. (csütörtöktől) április 20. (hétfőig).

Makádi Hóvirág Óvoda
makadovi@gmail.com

A Szükséges okiratok, dokumentumok, amelyek alapján a jelentkezési lapot ki kell tölteni és elsősorban elektronikus úton meg kell küldeni az óvoda számára a felvételi előjegyzés időpontjáig:

Beiratkozási tájékoztató letöltése »

Beiratkozás iránti kérelem letöltése »

Anyakönyvi tájékoztató

Dátum: 2020. 03. 27.

2020. március 28-án lép hatályba a 71/2020. (III.27.) kormányrendelet, amely többek között újabb szabályt állapít meg a házasságkötésekkel kapcsolatban. (Magyar Közlöny 56.szám)

A Kormányrendelet 3 §-a alapján „a lakóhelye, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.”

Igy alapos indok:

A kormányrendelet 4.§ e) pontjában foglaltak szerint a házasságkötést kizárólag szűk családi körben lehet megtartani. Ez a szabály vonatkozik a temetésekre is.

A Kormányrendelet nem határozza meg a „szűk kör” fogalmát, mindig az adott, konkrét körülményeket kell figyelembe venni.

A kormányrendelet 1. §-a kitér továbbá arra is, hogy „Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Fentiekből adódóan a veszélyhelyzet miatt ezúton hívom fel a házasságkötésre készülő párok figyelmét a fent említett jogszabályi rendelkezésre.

Mindenkinek jó egészséget, a jelenlegi helyzetben sok türelmet és kitartást kívánok.

Antal Mária
anyakönyvvezető

FONTOS!
A csalók a veszélyhelyzetre sincsenek tekintettel!

Dátum: 2020. 03. 27.

Az úgynevezett „unokázós” csalásokkal kapcsolatban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a koronavírus járványra történő hivatkozás, mint történet, legenda is felkerülhet a csalók listájára.

Legyenek körültekintőek a telefonhívásokkal kapcsolatban is, és az egészséges bizalmatlanság elvét követve, győződjenek meg minden esetben a kapott hívás valóságtartalmáról. A vírussal kapcsolatban vagy arra hivatkozással, terméket eladni kívánó, vagy családtagot ért fertőzés miatt felmerülő anyagi hozzájárulásra irányuló telefonhívásokat minden esetben szakítsa meg, „BONTSA A VONALAT!” és ellenőrizze a hívás valóságtartalmát!

Kérjük, hogy nyomatékosan, többször hívják fel az otthon maradt, idős szeretteik figyelmét arra, hogy senkit ne engedjenek be az otthonukba! Naponta, többször hívják fel egyedül élő, szépkorú rokonaikat, ezzel is növelve a biztonságérzetüket.

NE VÁLJON A CSALÓK ÁLLDOUAVÁ ÁLDOZATÁVÁ!

Ha ön egyedül él, és nincs olyan családtagja, rokona, aki segíteni tudná a mindennapokban a bevásárlásban, gyógyszerei beszerzésében, kérje megbízható szomszéd segítségét, vagy az önkormányzattól kérjen segítséget, és csak azt a személyt engedje be, akit a segítségnyújtásra kijelöltek, megneveztek az önkormányzatnál.

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a 107 vagy 112-es segélyhívószámon!

Tájékoztató letöltése »

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Dátum: 2020. 03. 26.

A koronavírus járvány elleni minél hatékonyabb védekezés érdekében a Kormány március 16- ától elrendelte az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást. Ezzel kapcsolatban először is szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a mindannyiunk számára nagy kihívást jelentő helyzetben helytállásával és támogatásával segíti gyermekét, gyermekeit abban, hogy iskolai feladataikra, a tanulásra tudjanak koncentrálni.

Röviden szeretném tájékoztatni Önt az új munkarendre való átállás első hetének tapasztalatairól.

Az átállást megelőző napok várakozása után az iskolák döntő többségében nagy lelkesedéssel vágtak bele a tanulók és a pedagógusok is a tantermen kívüli, digitális oktatásba. Úgy látjuk, a pedagógusok nagyon komoly aktivitást mutatnak az online platformokon, nagyon sokat dolgoznak azért, hogy a veszélyhelyzet ellenére gyermekeinknek a lehető legtöbbet adják, ezért mindannyian köszönettel tartozunk nekik. A tanulók számára is nagy élményt és tanulási lehetőséget kínál az új módszer, bár sokaknak hiányzik az iskola és a barátok, köztük olyanoknak is, akik esetleg eddig nem is szerettek oda járni. Ez érthető, ilyenkor látszik, hogy az iskoláknak a tudás és a különféle kompetenciák átadásán túl milyen fontos szerepe van a közösségek megteremtésében.

A tantermen kívüli, digitális munkarendre való átállást azzal is igyekszünk segíteni, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/kozneveles/ajanlas_tantermen_kivuli_digitalis_munkarendhez/) ajánlást tettünk közzé, amely rengeteg használható digitális tananyagot, a tanulók virtuális együttműködését segítő internetes oldalt tartalmaz. Ezt az elmúlt napokban több százezren nézték meg, amit nagyon köszönünk. Az ajánlás fejlesztése és bővítése folyamatos.

Az új munkarend első napjai azt is megmutatták, hogy az átállás a tananyag mennyiségét jelentősen újra szabta, a felénk érkező jelzések szerint jelenleg néhol túl soknak tűnik, néhol pedig a vártnál alacsonyabb az aktivitás. Ezzel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján közzétett ajánlásban kértük a tanárokat, hogy figyeljenek oda a tanulnivaló mennyiségére, de teljesen természetes, hogy kell egy kis idő, amíg a kiadott tananyag nagyságrendje mindenhol beáll. Amennyiben Ön úgy érzékeli, hogy az Önök iskolájában aránytalanul nőtt a korábbiakhoz képest a tanulnivaló mennyisége, kérem, ezt helyben egyeztesse a szülői szervezet az iskola vezetésével.

A tanulás azonban nem csak digitális eszközökön történhet, hiszen feladatokat, olvasnivalót a hagyományos tankönyvekből is fel lehet adni. Emellett az M5 tévécsatorna iskolatévé lett, és minden nap a tanulásban segítséget jelentő műsorokat ad. Hisszük, hogy a digitális tananyagok, a rendelkezésre álló digitális eszközök és a gyerekeknél lévő tankönyvek, a TV adások és a központi módszertani segítség együttesen mindenki számára lehetővé teszi a tanulást ebben a rendkívüli helyzetben. Ahogyan a Kormány erre vonatkozó határozata is kimondta, amennyiben a szülő azt indokolt esetben (például munkavégzése érdekében) igényli, a területileg illetékes tankerületi központ megszervezi a kiscsoportos gyermekfelügyeletet.

Arról is tájékoztatom, hogy kértük az iskolák vezetőit az iskolapszichológusok feladatkörének átgondolására és arra, hogy az előttünk álló időszakban telefonos vagy online megoldások segítségével nyújtsanak mentális segítséget azoknak a gyerekeknek, akik nehezebben birkóznak meg a tartós otthonlét, a bezártság, illetve a járvánnyal kapcsolatos megterhelő hírek okozta lelki megpróbáltatásokkal.

Tisztelt Szülő!
Szeretném még egyszer megköszönni Önnek eddigi segítségét! A jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy gyermekeink élete a lehető legszervezettebben folytatódjon, hogy energiáikat és figyelmüket a tanulásra fordítsák, és ebben minden támogatást megkapjanak. Ennek fenntartása közös felelősségünk, amelyhez további kitartását és együttműködését kérem. Egyúttal tájékoztatom, hogy a jövőben is igyekszem Önt tájékoztatni a tapasztalatokról és a legfontosabb tudnivalókról.

Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár

Együtt, egymásért

Dátum: 2020. 03. 24.

A KORONAVÍRUSSAL TERJEDNEK A CSALÓK!NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!

Dátum: 2020. 03. 23.

A koronavírus terjedéséről szóló hírek mellett megjelentek a témával kapcsolatban elkövetett csalások, csalás kísérletek. Kérjük, figyelmesen olvassa el felhívásunkat!

Tájékoztató letöltése »

Tájékoztató

Dátum: 2020. 03. 20.

Tisztelt Makádi Lakosok!

Kérjük azon idős, vagy betegségben szenvedő embereket, akik élelmiszer és gyógyszer beszerzésüket nem tudják megoldani családi vagy egyéb segítséggel
úgy telefonon

ÉLELMISZER BESZERZÉS ESETÉN SZŰCS SÁNDORNÉT (MÓNIKA) HÍVHATJÁK A 06-70/217-6924 SZÁMON MINDEN HÉTKÖZNAP 8:00-15:00 ÓRÁIG

GYÓGYSZERRENDELÉS ESETÉN SEREGÉLYNÉ MAYER KATALINT HÍVHATJÁK A 06-70/454-0979-OS SZÁMON ÉS HÓDIS TÍMEÁT A 30/783-9115
MINDEN HÉTKÖZNAP 8:00-15:00 ÓRÁIG

E-MAIL-en is közvetlenül leadható a gyógyszerrendelés, valamint a receptigény a makadrendelo@gmail.com e-mail címre

Tájékoztatjuk Önöket, hogy dr. Papp Botond Eörs háziorvos rendelése a kialakult járványügyi helyzet idejére 2020. március 23. napjától minden nap délelőtt 8:00-11:00 tart.

A rendelő elérhetőségei: tel: 24/781-408, e-mail:makadrendelo@gmail.com

Amennyiben GYERMEKEIK iskolai vagy óvodai gyermekétkeztetésére tartanak igényt, úgy

ISKOLÁSOK ESETÉBEN KENESEINÉ BENCZE MARTINÁT HÍVHATJÁK MINDEN HÉTKÖZNAP 8:00-15:00 ÓRÁIG A 06-30/212-2944 SZÁMON

ÓVODÁSOK ESETÉBEN STROMÁJER ILDIKÓT HÍVHATJÁK MINDEN HÉTKÖZNAP 8:00-15:00 ÓRÁIG A 06-70/315-5559 SZÁMON

AZ adagonként csomagolt EBÉDET A MAKÁDI HÓVIRÁG ÓVODA EBÉDLŐJE ELŐTT TUDJÁK ÁTVENNI MINDEN HÉTKÖZNAP 11:30 ÉS 13:00 KÖZÖTT

Mivel a koronavírus az idősek számára jelenti a legnagyobb veszélyt, felhívjuk a fiatalabb korosztály figyelmét, hogy fokozottabban vigyázzanak a nagyszülőkre, idősebb szomszédokra, rokonaikra.

A járvány megelőzése érdekében Makád Község Önkormányzata a Szabadság utcai játszóteret határozatlan időre lezárta. Fokozottan kérünk Mindenkit, hogy kerüljék a közterületeken (sportpálya, rendezvénytér) történő csoportos tartózkodást! A vírus terjedésének megakadályozására, valamint önmaga és embertársai egészségének védelme érdekében tartsa be az óvintézkedéseket és maradjon az otthonában!

MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tisztelt Szülők, Várandós kismamák!

Dátum: 2020. 03. 20.

A kialakult helyzetre való tekintettel a következőkről szeretném Önöket tájékoztatni:

Védőnői család látogatások: szünetelnek, kivétel az újszülöttek, szülés előtt álló várandós kismamák / a látogatás előre egyeztetett időpontban, az előírt higiénés szabályok szigorú betartásával történik /

Egészséges csecsemő és kisgyermek tanácsadások: szünetelnek / amennyiben lehetőség van rá, a szülői kérdőíveket online ki lehet tölteni, ha mérleg van otthon, a pici csecsemők súlyát meg lehet mérni/

Iskolai szűrővizsgálatok: szünetelnek

Védőoltások: Dr. Papp Botond Eörs körzetében szünetel, Dr. Kiss Magdolna és Dr. Szekszárdi Margit körzetében időpontot kell kérni, melyet az alábbi telefonszámon lehet: 06 20 478 6020, csak a kötelező védőoltások beadása történik meg, kivéve a 6 éves oltást. A tanácsadóba csak előre megbeszélt időpontban, láztalan, egészséges felnőtt és gyermek tartózkodhat. Akinek van saját maszkja és kézfertőtlenítője mindenképp vigye magával.

Gyermekek esetében is működik az e-recept, ezért szeretném kérni a szülőket, hogy tápszerigényüket időben jelezzék gyermekorvosuk felé. Ugyanez vonatkozik a tartósan beteg vagy állandó gyógyszert szedő gyermekekre is.

Kérem Önöket, ne vigyék a gyerekeket a játszó terekre, játszó házakba, kerüljék a születésnapi rendezvényeket, piciknél a levegőztetést a kertben oldják meg. Kérem a családtagokat, ne látogassák az újszülötteket!

Várandós kismamáknak a kötelező szűrővizsgálatokat el kell végeztetniük, de előtte erről mindig konzultáljanak kezelő orvosukkal. Várandós kismama ne menjen be a háziorvosi rendelőbe táppénzes papírért, receptért, ezen igényét jelezze előre telefonon vagy online háziorvosának. A táppénzes papírt online is be lehet küldeni, elég 4 hetente. Ebben a nehéz helyzetben vigyázzunk gyermekeinkre, családtagjainkra és egymásra! Amíg más utasítást nem kapok, péntekenként elérhető leszek a tanácsadókban. Új várandós kismamáknak kiállítok kiskönyvet, de előtte mindig konzultáljanak velem telefonon.

Makád Község Önkormányzatának Védőnői Szolgálata

Fonyóné Tóth Cecília
Mobil: 06 70 338 0539
E-mail: cilif71@gmail.com

Tájékoztató az új koronavírus járávnyos terjedésének megelőzése érdekében

Dátum: 2020. 03. 20.

Ügyintézési lehetőségek a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségén

Dátum: 2020. 03. 16.

A Kormány a 40/2020.(III.11.) számú rendeletével Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel tájékoztatjuk Makád lakosságát, hogy a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségén a személyes ügyfélfogadást hétfőtől határozatlan ideig szüneteltetni fogjuk, ezért szeretnék kérni mindenkit, hogy személyesen kizárólag halaszthatatlan esetekben keresse fel a hivatal épületét.

Amennyiben a személyes megjelenés az ügyintézéshez elkerülhetetlen, az ügyfél csak az épület bejáratánál elvégzett kézfertőtlenítést követően találkozhat az ügyintézővel.

Online felület hiányában személyesen a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltségének Makád, Szabadság utca 27. szám alatti épület bejáratánál lévő postaládába is bedobhatják beadványaikat, kérelmeiket.

Sajnos rendkívüli helyzetben rendkívüli intézkedésekre kényszerülünk, ezért kérjük felelősségteljes együttműködésüket és megértésüket!

Elérhetőségeink a következőek:
Telefonos, és email elérhetőségek
24/482-096
makad.hivatal@upcmail.hu

Elektronikus ügyintézéshez használható cím:
Rövid név: MAKAD2322
KRID: 154796377
A biztonságos kézbesítési cím a központi ügyfélkapun keresztül érhető el.
Postai címünk:
Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal Makádi Kirendeltsége 2322 Makád, Szabadság utca 27.

A rémhírterjesztésnek jogkövetkezményei vannak!

Dátum: 2020. 03. 16.

FONTOS!
Az intézkedések betartása, a figyelmesség, az óvatosság elengedhetetlen!

Tájékoztató letöltése »

Koronavírussal kapcsolatos intézkedések

Dátum: 2020. 03. 16.

NE KERÜLJÖN FEL A KORONA A FEJÜNKRE, avagy óvintézkedések a koronavírus terjedésének megakadályozására

A koronavírus ugyanúgy cseppfertőzéssel terjed, mint az influenza, tehát köhögéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe.

A vírus terjedésének megakadályozására, valamint önmaga és embertársai egészségének védelme érdekében, kérjük, tartsa be az alábbi óvintézkedéseket:

Óvintézkedések gyerekeknek »

Óvintézkedések felnőtteknek »

Ne adjon esélyt a csalóknak

Dátum: 2020. 03. 11.

Az utóbbi időben visszatérően megjelentek az elektronikus úton történő csalások. Az elektronikus levelek, különböző szolgáltatók, telefon társaságok, bankok nevében (különböző okokból pl: nyeremény ígéretével, díjhátralék befizetésére vonatkozó felszólítással és egyéb ürüggyel) a küldeményben megadott hivatkozásokon, személyes, illetve banki tranzakciók lebonyolításához szükséges adatok megadását és használatát kérték vagy szerezték meg.

Tájékoztató letöltése »

Kérdések és válaszok az új koronavírusról

Dátum: 2020. 03. 11.

Milyen típusú vírusok a koronavírusok? Honnan származnak?

A koronavírusok alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes koronavírus törzsekről ismert, hogy képesek az emberben is fertőzést okozni. A koronavírusok mind állatról emberre, mind emberről emberre terjedhetnek. Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi megbetegedést okozó koronavírusoknak. A 2012-ben az Arab-félszigetről kiinduló, a közel-keleti légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus (MERS-CoV) elsődleges forrása a teve volt, míg a 2002-ben Kínából kiinduló, a súlyos akut légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus (SARS-CoV) a denevérről cibetmacskák közvetítésével terjedt át emberre. A koronavírusok okozta emberi megbetegedések súlyossága esetenként eltérő: a klinikai kép az enyhe, hétköznapi náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig terjedhet. Legtöbbször csak enyhe vagy mérsékelten súlyos felső légúti tüneteket okoznak az emberben. Ugyanakkor a MERS és a SARS járványok során súlyos, életveszélyes légúti megbetegedések is előfordultak.

Milyen vírus az új koronavírus?

A 2019-es év végén egy olyan új koronavírus törzs került azonosításra Kínában, amelyet korábban még nem észleltek emberi megbetegedések okozójaként. A jelenleg Kínában zajló járvány elsődleges forrása szintén egy állatfaj lehet, de a pontos forrás egyelőre még nem ismert. Az új koronavírus genetikailag hasonló a SARS-koronavírushoz, de jelenleg kevés ismeret áll rendelkezésére a vírus jellemzőiről, tulajdonságairól.

Mi a COVID-19?

Az új koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19, amely a kínai Vuhanban a 2019 decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt.

Melyek a tünetei és mennyire súlyosak az új koronavírus által okozott fertőzések?

A betegség leggyakoribb tünetei a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet fájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás vagy hasmenés. Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek. Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek. A legtöbben (nagyjából 80%) bármely speciális kezelés nélkül felépülnek a betegségből. Minden 6. fertőzöttből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség és légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek a kialakulása, akiknek már olyan meglévő egészségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyomás, szívproblémák, vagy cukorbetegség, valamint az idősebbeknél. A WHO adatai szerint eddig a fertőzés nagyjából 2%-a volt halálos kimenetelű.

Hogyan terjed a betegség?

A betegség az orrból vagy szájból származó apró cseppeken keresztül képes emberről emberre terjedni. Ezek a cseppek egy megfertőzött ember köhögésével vagy kilégzésével kerülnek a külvilágba és a beteg körüli tárgyakra, felületekre. Az emberek általában úgy fertőződnek meg, hogy belélegzik azokat a cseppeket, amiket egy fertőzött kiköhög vagy kilélegzik. Úgy is megfertőződhet valaki, hogy a cseppekkel szennyezett tárgyakhoz vagy felületekhez ér, majd a szeméhez, orrához vagy szájához nyúl. Mindezért fontos több, mint 2 méter távolságra maradni a megbetegedett személyektől.

El lehet kapni a betegséget olyan személytől, akinek nincsenek tünetei?

A betegség terjedése főleg a fertőzött személyek által kiköhögött, kilélegzett cseppeken keresztül történik. Annak a kockázata, hogy olyasvalakitől kapjuk el a betegséget, akinek egyáltalán nincsenek tünetei nagyon alacsony. Ugyanakkor, sok betegnél csupán enyhe tünetek jelentkeznek. Ezért elképzelhető, hogy olyasvalakitől kaphatjuk el a betegséget, akinél csupán enyhe köhögés jelentkezik és nem érzi betegnek magát.

Elkaphatom a COVID-19-et fertőzött széklet útján?

A jelenlegi ismeretek szerint ennek a kockázata alacsony. A kezdeti vizsgálatok azt mutatják, hogy egyes esetekben a vírus jelen lehet a betegek székletében és vizeletében, de az ezen az úton való terjedés nem jellemző. Mivel azonban a széklet útján történő megfertőződés is kockázatot jelenthet, továbbra is kiemelten fontos a higiénés szabályok betartása, úgymint rendszeres kézmosás a mosdó használat után és táplálkozás előtt.

Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?

Nagyon fontos, hogy folyamatosan kövesse a COVID-19 járványra vonatkozó legfrissebb, hiteles információkat. Ezek elérhetőek a WHO honlapján, a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, illetve a helyi népegészségügyi hatóságoktól. A járvány továbbra is leginkább a Kínában élőket érinti, más államokban elszórtan fordul elő a betegség. A legtöbb ember, aki megfertőződik enyhe betegségen esik át és rövid idő alatt felépül. Vigyázzon a saját és mások egészségére úgy, hogy betartja a következőket:

1. Rendszeresen és alaposan mossa meg kezét őket vízzel és szappannal vagy tisztítsa meg alkoholos kézfertőtlenítővel. Miért? A kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés eltávolítja az esetleg a kezünkön lévő vírusokat.
2. Tartsa magát legalább 2 méter távolságra mindenkitől, aki köhög vagy tüsszent. Miért? Köhögéskor vagy tüsszentéskor apró folyadékcseppek kerülnek a környezetbe, amelyek tartalmazhatják a vírust. Ha túl közel vagyunk, akkor belélegezhetjük a cseppeket és ezáltal a vírust is.
3. Kerülje a szemei, az orra, és a szája érintését. Miért? A kezünk számos felülettel, tárggyal érintkezik, melynek során szennyeződhet az ott lévő vírusokkal. Az így szennyezett kézzel a szem, a száj vagy az orr érintése esetén a vírus a szervezetünkbe kerülhet, azaz megfertőződhetünk.
4. Tegyen meg mindent, hogy Ön és környezete betartsa a megfelelő higiénés előírásokat. Ez azt jelenti, hogy takarja el a száját és orrát a behajlított könyökével vagy egy zsebkendővel, amikor köhög vagy tüsszent, ez után pedig azonnal dobja ki a használt zsebkendőt. Miért? A vírus cseppfertőzéssel terjed. A köhögési, tüsszögési etikett betartásával megvédjük a körülöttünk lévőket a különböző vírusoktól, így az új koronavírustól is.
5. Ha betegnek érzi magát, lázas, köhög és nehezen lélegzik, akkor mielőbb keresse meg, hívja fel telefonon orvosát. Mondja el neki a tüneteket és azt, hogy az elmúlt időszakban koronavírus által fertőzött területen tartózkodott. Kövesse az orvos útmutatásait. Miért? A telefonálás lehetővé teszi, hogy az orvosa a kijelölt egészségügyi intézménybe utalja. Ez Önt is megvédi és segít megelőzni a vírusok és egyéb fertőzések terjedését.

Hogyan lehet gyógyítani az új koronavírus által okozott fertőzést?

Az új koronavírus okozta megbetegedéseknek jelenleg nincs speciális, célzott kezelési módja, gyógyszere. Az érintett betegeknél a tüneteknek megfelelő, a beteg szervezetét, immunrendszerét, légzését támogató kezelést alkalmaznak (pl. oxigénterápia, folyadékkezelés, vírusellenes szerek, szükség esetén légzéstámogatás). A koronavírusok ellen jelenleg nincs védőoltás.

Mit tegyenek azok, akik nemrégiben (az elmúlt 14 nap folyamán) olyan helyre látogattak, ahol terjed az új koronavírus?

Legfontosabb, hogy kövessék a fenti útmutatót (Hogyan védekezhetünk a fertőzés ellen?) valamint győződjenek meg arról, hogy valóban járvánnyal érintett területen jártak-e. Ezek listája szintén megtalálható az nnk.gov.hu honlapon. Akár enyhe tünetek esetén is, de különösen, ha belázasodik, köhög és légzési nehézségei vannak, a lehető leghamarabb keresse fel orvosát. Telefonáljon és mondja el a háziorvosának, ha nemrég utazott. Miért? Ha telefonál, akkor a háziorvosa fel tud készülni, hogy megfelelő védőeszközök alkalmazásával vizsgálja meg Önt, és a kijelölt egészségügyi intézetbe tudja Önt utalni. Ez segít elkerülni a fertőzés és más vírusok továbbterjedését is.

Mennyi az esély, hogy elkapom az új koronavírust?

Ennek kockázata attól függ, hogy hol él és hogy hova utazott a közelmúltban. A kockázat magasabb olyan helyeken, ahol közösségi terjedés fennáll. Az összes fertőzés 95%-a Kínában történik és ezek legtöbbje Hubei tartományban. A világ más részein élő emberek esetében a megfertőződés kockázata jelenleg alacsony. Ugyanakkor fontos, hogy tisztában legyünk a lakóhelyünket érintő helyzettel, illetve az ottani készültségi intézkedésekkel.

Hatékony védekezést jelenthet a koronavírussal szemben a maszk viselése?

Egy egészséges embernek nem javasolt orvosi maszkot viselnie. Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés vagy tüsszentés). A maszkok viselése nagyon fontos az egészségügyi dolgozók számára. A WHO azt tanácsolja, hogy észszerűen használjuk az orvosi maszkokat, hogy elkerüljük az értékes készletek felesleges pazarlását.

A védekezés leghatékonyabb módszere a rendszeres kézmosás, a szánk eltakarása a könyökhajlatunkkal vagy zsebkendővel köhögéskor, illetve a legalább 2 méteres távolság tartása olyan személyektől, akik köhögnek vagy tüsszentenek.

Milyen sokáig marad a vírus életben a tárgyak felületén?

Nem tudni biztosan milyen sokáig marad életben a vírus a különböző felületeken, de úgy tűnik, hogy hasonlóan viselkedik más koronavírusokhoz. A kutatások szerint a koronavírusok (és az előzetes információk szerint az új koronavírus is) pár órától akár több napig terjedően is életben maradhat a felületeken. Ez nagymértékben függ a külső környezeti tényezőktől is (pl. felület típusa, hőmérséklet, páratartalom). Ha úgy gondolja, hogy egy adott felület fertőzött, akkor egyszerű fertőtlenítővel tisztítsa meg, hogy eltávolítsa a vírust és így megvédje magát és másokat. Mosson kezet vízzel és szappannal vagy végezzen kézfertőtlenítést alkohol-alapú fertőtlenítő szerrel. Kerülje a szemének, illetve a szájának és az orrának az érintését.

Biztonságos csomagot fogadni olyan területről, ahol jelentettek COVID-19 fertőzést?

Annak a valószínűsége, hogy egy fertőzött személy beszennyezzen kereskedelmi árut alacsony, és annak a kockázata is alacsony, hogy egy mozgatott, utaztatott és különböző kondícióknak és hőmérsékleteknek kitett csomagról elkapjuk a vírust. A csomagok esetén is vegye figyelembe az előző pontban leírtakat és szappannal mosson kezet.

Mi az, amivel nem tudom megelőzni a fertőzést?

A COVID-19 ellen nem hatásos sem a dohányzás, sem a hagyományos gyógynövények, sem egyidejűleg több maszk viselése, sem az öngyógyítás pl. antibiotikumokkal. Ezek bizonyos esetekben kifejezetten károsak lehetnek.

Mit tesz a Nemzeti Népegészségügyi Központ?

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján tájékoztatókat, ajánlásokat, utazási tanácsokat tesz közzé a lakosság számára. Felkészült a diagnosztikai képesség és kapacitás biztosítására a referencia laboratóriumban, hazánkban kizárólag itt történik az új koronavírus diagnosztikus laboratóriumi vizsgálata. A Nemzeti Népegészségügyi Központ folyamatosan kapcsolatot tart a Belügyminisztériummal, a Honvédséggel, az Országos Katasztrófavédelmi Hatósággal, az Országos Mentőszolgálattal és az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal, továbbá a nemzetközi szakmai szervezetekkel.

Forrás: WHO Q&A on coronaviruses (COVID-19) www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Plakát »

Szórólap »

„CSALÓAKADÉMIA” – így verik át az időseket
Esélyt se adjon a csalóknak!
BONTSA A VONALAT!

Dátum: 2020. 03. 11.

A különféle csalásoknak, átveréseknek bárki áldozatul eshet. A tapasztalat azt mutatja, hogy az áldozatok rendkívül széles körből kerülnek ki, létezik azonban egy különösen sebezhető réteg, ez pedig az idősek csoportja.

Elsősorban nekik szól a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Csalóakadémia című filmsorozata. A filmek szereplői Gáspár Tibor és Jéger Zsombor, akik a mestert és tanítványát alakítják. Gáspár Tibor, a rafinált öreg róka, az ifjú és ambiciózus, ám rutintalan segítőjét próbálja bevezetni a szakma rejtelmeibe. Miközben a sorozatban az ifjú titán egyre jobban ráérez a műfajra, a nézők megismerhetik csalók leggyakoribb trükkjeit, végtelen kreativitását. A filmekben persze nem szerepelhet az összes ámítás és hazugság, amit bevetnek a bűnözők.

A tanulság az, hogy a báránybőrbe bújt farkas bármikor megjelenhet az életünkben, de kellő óvatossággal, éberséggel elkerülhetjük, hogy megszabadítsanak értékeinktől. Az idősekre a szokásosnál több bűnöző koncentrál, nagyobb rajtuk a nyomás, többen próbálják meg kihasználni jóhiszeműségüket, arra számítanak, hogy korukból fakadóan könnyebben átverhetők másoknál. Ez talán így is van, ha felkészületlenül éri őket a csalók próbálkozása.

Az idős emberek védelmében, az áldozattá válásuk megelőzésében a legfontosabb szerepet a közeli hozzátartozók, rokonok, barátok kapják. Ők azok, akik segíthetnek tájékozódni, felkészíteni őket a filmekben is bemutatott helyzetekre. Egy gondos unoka, egy törődő rokon, figyelmes barát lehet a legnagyobb támasz a bajban. Ezért nemcsak az idős emberek tájékoztatása, hanem a család, a rokonok figyelmének felkeltése is.

A kisfilmek megnyithatók az alábbi linkről:
Csalóakademia

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a 107 vagy 112-es segélyhívószámon!

A szabadtéri tüzek megelőzésével, a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

Dátum: 2020. 03. 10.

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másrészről kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

I. Az irányított égetés engedélyezése (bejelentése) külterületen:

1. Az engedélyezés tárgya
Külterületen irányított égetés csak akkor végezhető, ha azt egyéb jogszabály kifejezetten megengedi. Ebben az esetben a külterületen végzett szabadtéri égetést (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetést) az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének be kell jelenteni, aki a bejelentést – abban az esetben, ha azt egyéb jogszabály megengedi, akkor – tudomásul veszi, más esetekben elutasítja.

Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni.

Fontos továbbá, hogy erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani. Védett természeti területen lévő erdőben – a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges. Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni. Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot haladéktalanul tájékoztatni.

2. Az eljárás menete
Az irányított égetés bejelentése (engedélyezése) 2020. január 22-től illetékmentes. Jogszabály szerint külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen végezhet irányított égetést. Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban kell bejelenteni.

Tűzgyújtási tilalom időszakában irányított égetés nem végezhető!

II. Belterületi szabadtéri égetés

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen, valamint külterületen lévő zártkerti ingatlanok területén szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági eljárást.

Amennyiben a kirendeltségre vagy a megyei műveletirányításra belterületi szabadtéri égetésről érkezik panasz, bejelentés, a helyszínre kivonuló tűzoltó egység helyszíni ellenőrzést folytat le. Ha a helyszínen lévő tűzoltó egység megállapítja, hogy a belterületi szabadtéri égetést más jogszabály, pl. önkormányzati rendelet nem engedélyezi, vagy az égetést nem a rendeletben meghatározott napon, időben végzik, fel kell szólítania az égetést végző személyt, illetve az ingatlan tulajdonosát, használóját az égetés azonnali befejezésére, a tűz eloltására. Ebben az esetben helyszíni bírság kiszabásának van helye az elkövetővel szemben, ha az ügyfél azt a helyszínen elismeri. Ha nem került sor helyszíni bírság kiszabására, a katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági ellenőrzés keretében megvizsgálja, hogy jogszabály engedélyezi-e az adott területen és időben a belterületi szabadtéri égetést. Amennyiben nem, megindítja az ügyféllel szemben a hatósági eljárást.

A fentiek alapján a szabálytalanságot elkövetővel szemben a katasztrófavédelmi kirendeltség a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja alapján tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek a legkisebb mértéke 10.000,- Ft.

Az ingatlanon végzett kerti sütésre, illetve bográcsozásra az irányított égetés, ill. belterületi szabadtéri égetés szabályai nem vonatkoznak, de ezt a tevékenységet is csak a tűzgyújtás szabályainak betartása mellett lehet végezni, az alábbi alapvető szabályok betartásával:

 1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
 2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani, a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
 5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors tovább terjedésének.
 6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
 7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság oldalait (www.erdotuz.hu).

A NAV nem kér igazolást a tervezethez

Dátum: 2020. 03. 06.

Az idei év már a negyedik, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) külön kérés nélkül készíti el több millió ember személyijövedelemadó-bevallási tervezetét. A folyamat tehát automatikus, éppen ezért nem kell a kedvezményekre jogosító igazolásokat beküldeni a NAV-hoz és nem kell kérni a hivatalt a bevallás tervezetének elkészítésére sem.

Az szja-bevallási tervezet a tavaly megszerzett jövedelmekről szóló kimutatás, amit a munkáltatók, kifizetők által év közben megadott adatokból állít össze a NAV. A hivatal kiszámítja a jövedelmet terhelő adót, számításba veszi az év közben levont adóelőleget és az év közben igénybe vett kedvezményeket. Akinek nincs ügyfélkapuja, az adóbevallási tervezetének postázását március 16-án éjfélig kérheti, akár SMS-ben is. Az elkészült tervezeteket a NAV tértivevényesen április 30-áig küldi el postán az igénylőknek. Azoknak, akik a tervezet adataival egyetértenek és nem kell azt kiegészíteniük egyéb olyan adattal, ami az adókötelezettséget érinti, nem kell tenniük semmit – az egyéni vállalkozókat, az áfás magánszemélyeket és a mezőgazdasági őstermelőket kivéve – ugyanis a tervezetből 2020. május 20-án automatikusan bevallás lesz.

Azoknak viszont, akik szereztek tavaly olyan jövedelmet (például ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem), amiről a NAV-nak nincs tudomása, vagy jogosultak olyan kedvezményre (első házasok kedvezménye, betegségek után járó személyi kedvezmény, családi kedvezmény), amit év közben nem érvényesítettek és ezt most a bevallásban egy összegben igényelnék vissza, a bevallási tervezetet maguknak kell módosítaniuk a rendelkezésükre álló igazolásaik alapján, vagy önállóan kell a bevallást elkészíteniük május 20-áig.

A kedvezményre vonatkozó igazolást, mint például a személyi kedvezményre való jogosultságot alátámasztó orvosi igazolást, nem kell beküldeni a NAV-hoz, azt az adózónak kell megőriznie az elévülési idő végéig.

Új időszámítás a bankolásban 0-24

Dátum: 2020. 02. 25.

AZONNALI FIZETÉS 2020. március 02-től
Kiemelt figyelmet, több óvatosságot!!!

Az úgynevezett „kisiklatásos” csalás ( busniess email compromise ) bűncselekmények lényege, hogy a gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok részére - egy velük gazdasági kapcsolatban lévő cég vagy vállalkozás nevében - előzetes telefonos bejelentkezést követően „ hivatalos” levél, illetőleg gmail.com-os e mail érkezik arról, hogy a partner, eddigi kedvezményezetti számlaszáma megváltozott, helyett már egy új számlaszám él.

Tájékoztató letöltése »

FEBRUÁR 22. A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK VILÁGNAPJA

Dátum: 2020. 02. 19.

A bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára, valamint azon természetes személyeknek, akik a bűncselekmény közvetlen következményeként testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, vagyoni kárt szenvednek el, a törvény biztosítja, hogy felvilágosítást kapjanak jogaikról, lehetőségeikről; érzelmi támogatásban részesüljenek; segítséget igényeljenek érdekeik érvényesítéséhez; jogi segítségnyújtásban részesüljenek, akár ügyvéd segítségének igénybevételével. Továbbá, a bűncselekmények következtében kialakult krízishelyzet fennállása esetén, az áldozatok azonnali pénzügyi segélyben részesülhetnek. A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és a halálos áldozatok hozzátartozói pedig állami kárenyhítést is igényelhetnek.

Tájékoztató letöltése »

PÁLYÁZAT

Dátum: 2020. 02. 12.

Szigetbecsei Közös Önkorményzati Hivatal pályázatot hirdet
Aljegyző munkakör betöltésére.

Pályázat letöltése »

MEGHÍVÓ

Dátum: 2020. 02. 10.

Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 12-én (szerda) a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 17:00 órakor kezdődő ülését követően ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom

Meghívó letöltése »

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Dátum: 2020. 01. 30.

Makád Község Önkormányzata – mint a MAKÁD Üzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft. egyszemélyes tulajdonosa – pályázatot hirdet a Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére.

Pályázat letöltése »

ELBIR - Itt a bizonyítványosztás ideje

Dátum: 2020. 01. 29.

Hírlevelünkkel szeretnénk felhívni a figyelmet a gyerekekre való odafigyelés fontosságára.

Itt a bizonyítványosztás ideje. Sok gyermek abban az esetben, ha nem a szülők által elvárt teljesítményt hozza, retteg már a bizonyítvány kiosztása előtt, fél az otthoni következményektől.

Érdemes a gyermekeinkkel ilyenkor leülni elbeszélgetni arról, hogy a tanulás fontos, ugyanakkor egy-egy rosszabb érdemjegy a bizonyítványban nem a világvége, hiszen minden kijavítható és a szülők pontosan ugyanúgy szeretik a gyerekeiket, mint korábban.

Tájékoztató megnyitása »

"UNIKÁZÓS" CSALÁS" - BONTSA A VONALAT!

Dátum: 2020. 01. 14.

A megelőzés az elsődleges feladat az úgynevezett „UNOKÁZÓS” csalás elleni védekezésben!

Tájékoztató megnyitása »

Irány az Egyetem 2020

Dátum: 2019. 12. 23.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Köznevelésért Felelős Államtitkársága, a Klebelsberg Központ és a Magyar Rektori Konferencia közös programot indít, Irány az Egyetem 2020 néven. A Program alapvető célja, hogy a felsőoktatás kapuit minél több fiatal előtt kitárja, lehetőséget biztosítva számukra a sikeres felvételi eredmény elérésére. Magyarország alapvető érdeke, hogy minél több, jól képzett, kreatív, a hazájáért és családjáért tenni akaró szakember lépjen ki a hazai munkaerőpiacra. Ehhez nyújt esélyt az Irány az Egyetem 2020 program, amelybe a tankerületi központok által fenntartott intézmények mellett egyházi és szakképzési centrumok által fenntartott iskolák bekapcsolódtak.

Tájékoztató
Térkép a köznevelési intézményekről
Elérhetőségek

PÁLYÁZAT

Dátum: 2019. 12. 19.

Szigetbecse Község Önkormányzata pályázatot hirdet falugondnok munkakör betöltésére.

Pályázat letöltése

„ÜZENET AZ ADVENT BIZTONSÁGÁÉRT!”

Dátum: 2019. 12. 06.

A karácsony az év legmeghittebb, sokak számára talán a legszebb ünnepe. Szeretetről, melegségről, egymásra figyelésről szól. Az ország bármely pontján járjunk is, az ünnep fényeit látjuk. Az utcákon és kertekben megjelennek a színes égőkkel díszített fák, az asztalokon ott az adventi koszorú, sok helyen, az ajtókon, ablakokban is gyertyák köszöntik az arra járót.

Tájékoztató letöltése

TÁJÉKOZTATÓ

Dátum: 2019. 12. 02.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára négy darab „A” típusú pályázat érkezett. Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázókat 5.000 Ft/hó összegű támogatásban részesítette, ezen összeget két tanulmányi félévben, 10 hónapon keresztül folyósítja a pályázók részére.

Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal

MEGHÍVÓ

Dátum: 2019. 10. 22.

Makád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános alakuló ülését 2019. október 30-án (szerda) 18:00 órakor tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

Meghívó letöltése

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

Dátum: 2019. 10. 08.

Makád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Dátum: 2019. 09. 18.

ELBIR - Gyermekek világnapja – szeptember 20.

Dátum: 2019. 09. 18.

„Minden gyermek egy önálló személyiség, különleges és értékes emberke. ☺”

A Gyermekek Világnapját az UNICEF, az ENSZ Gyermeksegélyezési Alapjának kezdeményezésére 1954 óta szeptember 20-án ünnepeljük. Ezen a napon a gyermekekre emlékezünk, az ő támogatásukra, jogaik védelmezésére. E napon felhívást is intéznek a világ országaihoz annak érdekében, hogy támogassák és védelmezzék a gyermekek 1959. évi ENSZ-deklarációban megfogalmazott jogait. Az ENSZ Gyermekalapja, az UNICEF a világon a legnagyobb, a gyermekek érdekében tevékenykedő szervezet.

Tájékoztató letöltése

MUSTÁRGÁZ!
A szüreti időszak kezdetével a borospincék veszélye!

Dátum: 2019. 09. 11.

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében fontos figyelmeztetni a lakosságot a must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen, szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben, a levegőt kiszorítva, a föld közelében terül el.

Tájékoztató letöltése

IV. Makádi palacsinta festivál

Dátum: 2019. 09. 10.

Álláshirdetés - Autóbusz vezető

Dátum: 2019. 08. 08.

„D” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező autóbuszvezetőket keresünk szerződéses járatainkra. GKI, DIGI kártya szükséges.

Jelentkezni lehet:
Telefonon munkaidőben (8:00-15:30): 06-70/466-1507
E-mailben: ibolya.mako@ventonatrans.hu

FALUNAP MAKÁD -2019

Dátum: 2019. 07. 30.

2019. AUGUSZTUS 10. SZOMBAT
MAKÁD RENDEZVÉNYTÉR

Biztonságos szórakozás - FESZTIVÁL-ON!

Dátum: 2019. 07. 17.

Sziget fesztivál, EFOTT, VOLT, Balaton Sound, Campus fesztivál, Művészetek völgye... és sorolhatnánk még a közismert magyarországi fesztiválokat, melyek évről évre egyre több vendéget várnak programjaikra.

Ahhoz, hogy a szórakozás felhőtlen legyen, fogadd meg néhány jó tanácsunkat!

Ne menj egyedül szórakozni! Ha többen mentek, figyeljetek egymásra és másokra is. Ne hagyjátok el egymást! Ha valaki nincs meg vagy elkeveredik és telefonon sem tudja megmondani merre van, kezdjétek el keresni.

Mindig legyen feltöltve a telefonod! Legyen a telefonodban legalább kettő SOS-kontakt személy, akit baj esetén hívni tudsz!

Koncert hallgatása közben könnyen belefeledkezhetsz a zenébe, és hogy a táska ne zavarjon tánc közben, a hátadra dobod. Ez lehetőséget biztosít a zsúfolt tömegben a zsebtolvajnak, hogy észrevétlenül eltulajdoníthassa belőle a mobiltelefont, pénztárcát, személyi iratokat. Értékeid lehetőség szerint tedd a belső zsebedbe vagy a táska belső zsebébe, ahonnan nehezebb kivenni. Minél kevesebb értéktárgy legyen nálad!

Teljes ismertető anyag letöltése »

Biztonságos fürdőzés - amit a bányatavakról tudni kell

Dátum: 2019. 07. 17.

Egyre többen gondolják úgy, hogy a zsúfolt strandok, valamint a Velencei-tó és a Balaton helyett valami eldugottabb, kisebb forgalmú helyet keresnek.

Pest megyében közel negyven bányató van és ezek közül kilencben bizony legálisan meg is mártózhatunk.

A nyáriszünidő, a szabadságok idején kiemelten fontos felhívni a pihenni, kikapcsolódni vágyók figyelmét a fürdőzés szabályainak fontosságára, valamint a bányatavak veszélyeire, a szabadvizek biztonságos használatára, hiszen ezek a vizek jóval több veszélyt rejtenek az ellenőrzött strandoknál.

A szabadvizeken való tartózkodás szabályai mindenkire vonatkoznak, melyeket nagyon fontos betartani, hiszen élettani, egészségügyi és jogi, következményei is lehetnek. A forró napokon nagyon sokan keresik fel a hűvös vizű bányatavainkat, azonban az alapvető szabályokkal sincsenek tisztában.

Teljes ismertető anyag letöltése »

TÁJÉKOZTATÓ parlagfűmentesítéssel kapcsolatban

Dátum: 2019. 07. 11. A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, ill. a használójának a kötelezettsége.

Tájékoztató letöltése »

FELHÍVÁS VÉDŐNŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Dátum: 2019. 06. 13. Makád Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Makád Község Önkormányzata Védőnő munkakör betöltésére

Felhívás letöltése »

AZ ORFK RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG ÜGYELETI FŐOSZTÁLY 112-ES HÍRLEVELE

Dátum: 2019. 06. 07.

Mi a 112-es hívószám?

A „112” az Európai Unió tagállamainak a nap 24 órájában hívható segélyhívó száma, mely hívásával azonnali segítség kapható a készenléti szervektől (Rendőrség, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem). A 112-es segélyhívószámot közel 30 évvel ezelőtt az Európai Unió kezdeményezése alapján hozták létre azzal a céllal, hogy a bajbajutottaknak csak egy segélyhívószámot legyen szükséges megjegyezni függetlenül attól, hogy mentőt, tűzoltót vagy rendőrt szeretnének hívni.

Hírlevél letöltése »

FELHÍVÁS

Dátum: 2019. 05. 09.

Lakossági szúnyoglárva program

Dátum: 2019. 04. 26.

MEGHÍVÓ

Dátum: 2019. 03. 20.

A Ráckevei Járási Praxisközösség szeretettel meghívja a Tisztelt Lakosságot a VEKOP-7.2.3-17 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése című projekt keretén belül az alábbi programra:
Egészségtudatos életmód alapjai
közösségi beszélgetés

Meghívó letöltése »

FELHÍVÁS bölcsődei ellátás biztosítása iránti igény jelzésére

Dátum: 2019. 03. 12.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló módosított 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. §-ában foglaltak alapján a települési önkormányzat 2017. január 1-től köteles minden évben a helyben szokásos módon felhívást közzétenni arról, hogy a szülő (törvényes képviselő) április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

A Gyvt. értelmében, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a tízezernél kevesebb állandó lakosságszámú települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.

Fentiek alapján Makád Község Önkormányzata a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igény vonatkozásában, illetőleg a feladatellátás megvalósítása időpontjának meghatározása érdekében felmérést végez.

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátás iránti szándékukat az alábbiakban letölthető Nyilatkozat nyomtatványon tehetik meg.

A nyilatkozatot egy eredeti példányban kitöltve, aláírva kell visszaküldeni a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatal (2321 Szigetbecse, Petőfi S. u. 34.), vagy annak Makádi Kirendeltsége (2321 Makád, Szabadság u. 27.) címére legkésőbb 2019. április 15. napjáig.

Igénybejelentő lap letöltése »

"UNIKÁZÓS" CSALÁS

Dátum: 2019. 03. 05.

Ön hallott már róla? kellő óvatossággal felismehető, ha az úgynevezett "unokázós" csalás módszerével próbálkoznak a csalók

Tájékoztató megnyitása »

A szabadtéri tüzek megelőzésével, a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók

Dátum: 2019. 02. 25.

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Másrészről kockázatot jelent az emberi gondatlanság is, hiszen a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

Tájékoztató letöltése (PDF) »

Minden, amit a kéményseprésről tudni kell

Dátum: 2018. 12. 15.

Megyénk teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el. Érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. Célszerű ugyanis nem a fűtési szezonra vagy a szezon előtti utolsó napokra halasztani ezeket a teendőket. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement változásokra, a katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat...

Teljes sajtóanyag letöltése (PDF) »

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltó munkakörre.

Dátum: 2018. 12. 03.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet beosztott tűzoltó munkakörre. Minden érdeklődő jelentkezését várjuk, aki elkötelezett a hivatásos szolgálat iránt.

A tűzoltó hivatás előnyei:

 • változatos munkakör
 • a kiképzést követően átlagosan havi 8 szolgálat
 • sok szabadidő
 • tanulási, továbbképzési lehetőség
 • egyéb szakma megszerzésének lehetősége

Felhívás letöltése (PDF) »

AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KUTAK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAIRÓL

Dátum: 2018. 11. 22.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. r.) 2016. június 15-én hatályba lépett módosítása átalakította a vízgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzat jegyzőjéhez delegált hatósági jogköröket, mely változást hozott a kutak engedélyezésében is.

Tájékoztató letöltése (PDF) »

Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás közleménye

Dátum: 2018. 11. 13.

Az elmúlt napokban a Bio-Pannonia Hulladékfeldolgozó Kft. felé fennálló tartozásokra hivatkozva számos ingatlantulajdonos kapott ismételten felszólító levelet a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Irodaától, amelyben fizetésre szólítja fel a szolgáltató volt ügyfeleit, és egyben értesíti őket arról, hogy a korábbi követeléskezelő Főnix Faktor Zrt. az Energy-Credit Pénzügyi szolgáltató Zrt-re engedményezte a levélben hivatkozott követelést.

Közlemény letöltése (PDF) »

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

Dátum: 2018. 10. 24.

Forduljon az EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha neme, életkora, bőrszíne vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, faji hovatartozása vallási, vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékossága, családi állapota, anyasága vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri! Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Tájékoztató letöltése (PDF) »

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT VAGY ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

Dátum: 2018. 10. 18.

Az Alkotmánybíróság augusztus végi döntése miatt nem lép életbe az az Országgyűlés által elfogadott törvénymódosítás, amely szerint 80 méteres mélységig bejelentés és engedély nélkül létrehozható (vagy maradhat fenn a meglévő) vízi létesítmény.

Így tehát hatályban marad az eddigi szabályozás, melyek az alábbiak: A kutak megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) értelmében vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni, vízgazdálkodási bírság megfizetése mellett. A Vgtv. 29. § (7) bekezdése szerint azonban mentesül a vízgazdálkodási bírás megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, de a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak. A kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között. A jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

a) kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy réteg vízkészlet igénybevétele, érintése nélkül és legfeljebb 500 m 3 /év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

b) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja és

c) nem gazdasági célú vízigény.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

A kérelemhez csatolni kell a tervdokumentációt és a tervező mérnöki jogosultságát igazoló igazolásokat a vonatkozó rendelet szerint. A fennmaradási engedélyezési eljárás során szakértőként be kell vonni az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságot annak megállapítására, hogy a kút nem veszélyeztet karszt- vagy rétegvíz készletet. Csak a szakhatósági hozzájárulás, valamint a szakértői vélemény esetén adhat ki a jegyző fennmaradási engedélyt! Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy várhatóan változik a jogszabály és a jogalkotó kitolja a bírságmentes ügyintézésre vonatkozóan határidőt, ezért javasoljuk, hogy még várjanak néhány hetet a kérelmek beadásával!

Kérelem nyomtatvány letöltése (PDF) »

Pályázati kiírás – Bursa Hungarica

Dátum: 2018. 10. 08.

Makád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2019. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

"A" típusú pályázat letöltése (PDF) »
"B" típusú pályázat letöltése (PDF) »

Pályázati kiírás – önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére

Dátum: 2018. 09. 19.

Makád Község Önkormányzata a 85/2018. (IX.18.) számú képviselő-testületi határozat és az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabályokról szóló 7/2012. (X.18.) önkormányzati rendelet 23-24. §-ai alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

Pályázat letöltése (PDF) »

III. Makádi Palacsintafesztivál és családi nap

Dátum: 2018. 09. 14.

Pályázati kiírás – önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére

Dátum: 2018. 08. 30.

Makád Község Önkormányzata a 69/2018. (VIII.23.) számú képviselő-testületi határozat és az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, illetve hasznosítása során alkalmazandó pályáztatási szabályokról szóló 7/2012. (X.18.) önkormányzati rendelet 23-24. §-ai alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé

Pályázat letöltése (PDF) »

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről

Dátum: 2018. 08. 30.

A Kormány a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban  arról döntött, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A természetbeni támogatás (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, fűtőolaj, brikett) csak a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, pl. a szállítási, darabolási költségeket.

A támogatást csak azok a háztartások vehetik igénybe, akik nem rendelkeznek vezetékes gáz-, vagy távhő szolgáltatási szerződéssel és korábban nem részesültek a téli rezsicsökkentésben. Az igényt a mellékelt „Igénybejelentő Nyilatkozaton” nyújthatják be az önkormányzathoz. Az önkormányzat az igényeket továbbítja a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, ahol azt összesítik, szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

Az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15.

A Belügyminisztérium az önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel egyidejűleg születik kormánydöntés.

 A nyomtatvány átvehető és benyújtható a Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalnál ügyfélfogadási időben, vagy letölthető innen.

Igénylőlap letöltése (PDF) »

MAKÁDI FALUNAP

Dátum: 2018. 08. 03.

2018. AUGUSZTUS 11-I FALUNAP TÁMOGATÓI

 • ALGÉP BAU KFT – RÁCKEVE
 • ÁCS SÁNDOR – RÁCKEVE
 • BODOR GERGŐ
 • BODOR PÁL
 • BREZI FERI KFT - SZIGETBECSE
 • CSÖME KFT
 • DIÓSZEGI LAJOS
 • DR. PAPP BOTOND ÉS TÁRSA BT
 • GRECO INVEST KFT – SZÉKESFEHÉRVÁR
 • MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
 • MAKÁD NONPROFIT KFT
 • MAKÁD TRANSZ KFT
 • MAKÁDI VADÁSZTÁRSASÁG
 • NV SPEED KFT
 • SEREGÉLY GERGŐ
 • SIRÓ ATTILA JÓZSEFNÉ
 • SZÁRAZ FERENC
 • SZIGET- SZILÁRD KFT – DUNAVARSÁNY
 • TÚRÓCZI SÁNDOR ÉS FELESÉGE

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Dátum: 2018. 08. 02.

Makád Község Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnői szolgálat, védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. 07. 31. -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2322 Makád - Lórév

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása Makád és Lórév településen

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Baski Gábor nyújt, a 24/482-096-os telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Makád Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2322 Makád, Szabadság utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2018. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 • Elektronikus úton Baski Gábor részére a polgarmester.makad@upcmail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.makad.hu honlapon szerezhet.

8. Rock Vígkend

Dátum: 2018. 07. 19.

PROGRAMAJÁNLÓ

Dátum: 2018. 06. 22.

I. Traktor ügyességi- és szépségverseny

MEGHÍVÓ

Dátum: 2018. 06. 21.

Pályázati felhívás

Dátum: 2018. 05. 08.

Ráckeve Város Önkormányzata "Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése Ráckeve közigazgatási területén" közszolgáltatási tevékenység ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint.

Felhívás letöltése (PDF) »

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Dátum: 2018. 04. 27.

Makád Község Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnői szolgálat, védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2322 Makád, Szabadság utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

védőnői feladatok ellátása Makád és Lórév településen

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Önéletrajz, iskolai végzettség igazolása, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyoítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Makád Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2322 Makád, Szabadság utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/293-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
 • Elektronikus úton Baski Gábor részére a polgarmester.makad@upcmail.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Baski Gábor, Pest megye, 2322 Makád, Szabadság utca 27. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.makad.hu honlapon szerezhet.

 

Előzzük meg a szabadtéri tüzeket!

Dátum: 2018. 04. 19.

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelentenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal és a nyári szárazságok idején. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival:

 • belterületen a kerti zöldhulladék elégetése alapvetően tilos az ország területén, de a helyi önkormányzat rendeletben engedélyezheti azt bizonyos keretek között (meghatározott hónap, nap és időpont); amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni;
 • az egyéb hulladékok égetése tilos, és a veszélyes égéstermékek miatt mérgezést, valamint környezetkárosítást okozhat;
 • külterületen csak előzetes engedély alapján végezhető irányított égetés, mely engedélyt Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség adja ki az égetést kezdeményező ügyfél írásbeli kérelmére; az engedélyt legalább 10 nappal a tervezett égetés előtt írásban kell megkérni 3.000,- Ft illeték megfizetése mellett; a kérelmen meg kell jelölni a tervezett égetés helyszínét, napját és időpontját, valamint lehetőség van egy pótnap megjelölésére is, ha valamilyen okból a tervezett napon nem valósul meg az égetés.
 • a jogszabályokban foglaltak megszegése esetén akár súlyos pénzbírság is kiszabható (külterületen a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül végzett irányított égetés esetén min. 50.000,- Ft a bírság; szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása esetén min. 20.000,- Ft a bírság; belterületen nem az önkormányzat által meghatározott időpontban történő égetés esetén min. 10.000,- Ft a bírság; de a kiszabott bírság összege akár 1.000.000,- Ft is lehet).

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás A saját tulajdonú ingatlanon található nyílt lángú kerti tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott az önkormányzat által szabadtéri égetésre meghatározott időpontokon túl sem az általános égetési szabályok betartásával. Ezek röviden a következők:

 • a szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül;
 • a tűz környezetében ne legyen más éghető anyag, amin az továbbterjedhet;
 • gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására, pl. víz, homok;
 • soha ne rakjunk egyszerre túl sok éghető anyagot a tűzre és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani;
 • a tevékenység befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy elaludt;
 • baj esetén, vagy ha tüzet észlelünk a szabadban, hívjuk a 105-ös, vagy a 112-es segélyhívó számot!

Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, a tervezett égetés előtt tájékozódjanak Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltségnél (2030 Érd, Fehérvári út 79/a.; tel.: (36-23) 524-570; e-mail: erd.kk@katved.gov.hu), vagy a helyi önkormányzatnál.

A fenti rendszabályok betartásával tovább csökkenthetjük a természetben és anyagi javainkban évenként több millió forintos károkat okozó szabadtéri tüzesetek számát!

FELHÍVÁS ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA ÉS BEIRATKOZÁSI KÖTELEZETTSÉGRE

Dátum: 2018. 04. 11.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Makási Hóvirág Óvodában a 2018/19. nevelési évre az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint került meghatározásra

Felhívás letöltése (PDF) »

Elkészült az új Egészségházunk!

Dátum: 2018. 04. 05.

Nagy örömünkre a szerződésben foglalt határidőre az ALGÉP BAU KFT Ráckeve újjáépítette a romos, szégyenteljessé vált épületünket. Az előzőekben leírtak alapján 5 év pályáztatás után modern, minden igényt kielégítő szép épülettel lett gazdagabb Makád.

Az ünnepélye átadásra 2018. márciusban kerül sor. A Háziorvosi- és a Védőnői szolgálat pedig 2018. év nyarán veheti birtokba az épületet és kezdheti meg az egészségügyi ellátást. Addig az időpontig a rendelések a Művelődési Ház, és a Hóvirág Óvoda épületében maradnak. A beruházás bekerülési költsége 42.523.311.- forint + 27 % Áfa, azaz bruttó 54.004.605.- forint. Ebből az összegből a Belügyminisztérium „ORVOSI RENDELŐ ÉPÜLETÉNEK ÁTALAKÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE” címen 30.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. A fennmaradó 24.004.605.- forint önrészt Makád Község Önkormányzat fedezte, a megtakarított és összegyűjtött bevételeiből.

Felújítottuk a legforgalmasabb utunkat!


Az idei évben egy másik fontos beruházás valósult meg a Településünkön. A legrosszab, legbalesetveszélyesebb és a legnagyobb forgalmú utunk újulhatott meg, mitegy 702 méter hosszan. A Rákóczi utca vezet az üdülőingatlanokhoz a Ráckevei-Soroksári Duna-ághoz és csatlakozik a legnagyobb mezőgazdasági vállalkozásokhoz. Ezen szakasz elkészülte tehát nagyon fontos volt mindenki számára. A pályázatunkat jól előkészítve nyújtottuk be, és a döntéshozok indokoltnak és szükségesnek találták, ezért 43.457.749.- forint vissza nem térítendő támogatást nyújtottak részünkre. A fennmaradó 2.286.901.- forintot Makád Község Önkormányzat finanszírozta. A felújítási munkálatok 36.019.410.- forint + 27 % Áf, azaz bruttó 45.744.650.- forintba kerültek. A beruházás ideje alatt minden érintett türelemmel és megértéssel fogadta a munkálatokat, ezért a kivitelező Sziget-Szilárd Kft Dunavarsány és Makád Község Önkormányzata köszöni a megértést!

Baski Gábor polgármester


KÖZMEGHALLGATÁS

Dátum: 2017. 11. 27.

Makád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 01-én, 17.00 órakor (péntek) KÖZMEGHALLGATÉST tart!

Hely: Művelődési Ház 2322 Makád, Kossuth Lajos utca 5.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló Makád Község Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról, 2018. évi tervekről Előadó: Baski Gábor polgármester

2. Lakossági kérdések, észrevételek

RÁKÓCZI UTCA FELÚJÍTÁSA

Dátum: 2017. 09. 13.

A RÁKÓCZI UTCA FELÚJÍTÁSA 2017. SZEPTEMBER 18-ÁN HÉTFŐN KEZDŐDIK.

A VÁRHATÓ BEFEJEZÉS 30 NAP BEFEJEZÉS: 2017. OKTÓBER 18.
A FORGALOM ELÖL, AZ UTCA NEM LESZ LEZÁRVA, FOLYAMATOS LESZ A KÖZLEKEDÉS!
KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY A BERUHÁZÁST TÜRELEMMEL VISELJÉK!

MAKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN:
BASKI GÁBOR POLGÁRMESTER

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Dátum: 2017. 07. 05.

Szigetbecsei KözösÖnkormányzati Hivatal pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat letöltése (PDF) »

Pályázat adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Dátum: 2017. 07. 05.

Szigetbecsei KözösÖnkormányzati Hivatal pályázatot hirdet adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázat letöltése (PDF) »

Pályázat védőnő munkakör betöltésére

Dátum: 2017. 07. 05.

Makád Község Önkormányzat pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére

Pályázat letöltése (PDF) »

Pályázat Óvodapedagógus munkakör betöltésére

Dátum: 2017. 05. 09.

Makádi Hóvirág Óvoda pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére

Pályázat letöltése (PDF) »

FELHÍVÁS óvodai beiratkozásra és beiratkozási kötelezettségre

Dátum: 2017. 04. 05.

Tisztelt Szülők! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Makádi Hóvirág Óvodában a 2016/2017 nevelési évre az óvodai beiratkozás az alábbiak szerint került meghatározásra:

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Teljes felhívás letöltése (PDF) »

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről

Dátum: 2016. 12. 02.

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a kéményseprés. A kéményseprőipari (katasztrófavédelmi) szerv a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK), amely tevékenységét Megyei Kéményseprőipari Ellátási Csoportok révén végzi.

Tájékoztató letöltése (PDF) »